Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập   
Share
/t1646-topicBài gửiĐã gửi: Sun Nov 06, 2011 9:59 am  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 26
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Skin PCT Đen


Code:
/**
* vBulletin 3.8.4 CSS
* Style: 'Black TeenVN'; Style ID: 54
*/
body
{
  background: #FFFFFF  url(nicetwodesign/teenshare1-2011/imgs/bg_share1-2011.jpg) repeat bottom center fixed;
  color: #333333;
  font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
  color: #FF6633;
  text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #FF6600;
  text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #999933;
  text-decoration: none;
}
.page
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
}
td, th, p, li
{
  font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
  background: #eeeeee;
  color: #000000;
}
.tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic

{
  background: #FFFFFF  url(nicetwodesign/teenshare1-2011/imgs/tcat_share1-2011.jpg) bottom right;
  color: #000000;
  font: bold 13pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  height: 40px;
  text-align:center;
 
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: underline;
}
.thead, th
{
  background: #eeeeee;
  color: #333333;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #333333;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #333333;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #CC0066;
}
.tfoot
{
  background: #000000;
  color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #FF0066;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #333333;
  border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius:4px;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #333333;
  border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius:4px;
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.wysiwyg
{
  background: #F5F5FF;
  color: #000000;
  font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
  color: #666686;
}
.navbar
{
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
  color: #FF0000;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.panel
{
  background: #E4E7F5 url(images/gradients/gradient_panel.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
  padding: 10px;
  border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
  background: #D1D4E0 url(images/gradients/gradient_panelsurround.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
}
legend
{
  color: #22229C;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
  background: #000000;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 6px 6px 6px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #CC0033;
  text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
  background: #BBC7CE;
  color: #000000;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #8A949E;
  color: #FFFFFF;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
body
{
  background: #FFFFFF  url(http://4r.phongcachteen.vn/phongcachteen/imgs/bg.jpg) repeat bottom center fixed;
  color: #000000;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
  color: #FF3399;
  text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #FF3366;
  text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #3399FF;
}
.page
{
  background: transparent;
  color: #000000;
}
td, th, p, li
{
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
  background: #eeeeee;
  color: #000000;
  border: 1px solid #E5E5E5;
}
.tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic

{
  background: url(http://4r.phongcachteen.vn/phongcachteen/imgs/tcat.jpg) bottom right;
  color: #FFFF33;
  font: bold 12pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  height: 45px;
  border: 1px solid #eeeeee; -moz-border-radius:5px;
 
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #FFFF33;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #FFFF33;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #3399FF;
  text-decoration: underline;
}
.thead, th
{
  background: #EEEEEE;
  color: #333333;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #333333;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #333333;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #333333;
}
.tfoot
{
  background: url(http://4r.phongcachteen.vn/phongcachteen/imgs/footer.png) repeat-x;
  color: #eeeeee;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #eeeeee;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #eeeeee;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #3399FF;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #dbdbdb; -moz-border-radius:5px;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #dbdbdb; -moz-border-radius:5px;
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.wysiwyg
{
  background: #F5F5FF;
  color: #000000;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #3399FF;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
  color: #666686;
}
.navbar
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
  color: #3399FF;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.panel
{
  background: #E4E7F5 url(http://4r.phongcachteen.vn/images/gradients/gradient_panel.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
  padding: 10px;
  border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
  background: #D1D4E0 url(http://4r.phongcachteen.vn/images/gradients/gradient_panelsurround.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
}
legend
{
  color: #22229C;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
  background: #000000;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #FF0033;
  text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
  background: #BBC7CE;
  color: #000000;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #8A949E;
  color: #FFFFFF;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
.box_nd {
  width:200px;
  height:auto;
  margin:10px 0;
  padding:0;
  text-align:left;
  }
 
.box_nd img {
  margin:0 0 0 10px;
  padding:0;
  }
 
.box_nd p {
  font:11px tahoma;
  color:#000000;
  text-align:left;
  margin:20px 10px 0 10px;
  padding:0;
  }
 
.box_nd ul {
  list-style:none;
  margin:0;
  padding:0;
  }
 
.box_nd ul li {
  display:block;
  font:11px tahoma;
  color:#000000;
  margin:0 10px;
  padding:5px 0;
  text-align:left;
  border-bottom:1px #bcbcbc dotted;
  }
 
.box_nd ul li a {
  font:11px tahoma;
  font-weight:bold;
  color:#cccccc;
  text-decoration:none;
  margin:0;
  padding:0;
  }
 
.box_nd ul li a:hover {
  color:#cccccc;
  }

.botron{
  border: 1px solid #EAE3D1; -moz-border-radius:5px;
}
.topboctem
{
  background: url(http://4r.phongcachteen.vn/images/topboctem.png);
  height: 50px;
}


.botron {     border-top: solid 1px #CCCCCC;     border-left: solid 1px #CCCCCC;     border-right: solid 1px #CCCCCC;     border-bottom: solid 1px #CCCCCC;    margin: 3px 5px;     padding: 2px;     color: #333333;     background: #EEEEEE;    font-size: 11px; }
.khung {     border-top: solid 1px #CCCCCC;     border-left: solid 1px #CCCCCC;     border-right: solid 1px #CCCCCC;     border-bottom: solid 1px #CCCCCC;    margin: 3px 5px;     padding: 2px;     color: #333333;     background: #EEEEEE;    font-size: 11px; }


.lastpost br{display:none;}
.lastpost a {float:left;}


 .lastpost a {
float: left;
padding: 2px;
}

**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 26
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 

Trả lời nhanh


Similar topics
Quyền viết bài
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Quang cao tren VietVui


Skin rip By CoMiNam - Y!H:Cominam_2010
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog