Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập   
Share
/t1644-topicBài gửiĐã gửi: Sun Nov 06, 2011 9:55 am  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 25
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Skin PCT xanh


Code:
/**
* vBulletin 3.8.4 CSS
* Style: 'BLUE TEENVN - phong cách teen xanh'; Style ID: 43
*/
body
{
  background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  color: #333333;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
  color: #0094dcC;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #0094dc;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #FF33CC;
}
.page
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
}
td, th, p, li
{
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
  background: #ffffff;
  color: #000000;
  border: 1px dashed #0486cc;
}
.tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic
{
  background: #04B6DC url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  valign="top"
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.thead, th
{
  background: #E9E9E9 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #333333;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #333333;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #333333;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #333333;
}
.tfoot
{
  background: #E9E9E9 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #666666;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #666666;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #666666;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #666666;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #313131;
  border:1px dashed #79d1ff;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #313131;
  border:1px dashed #79d1ff;
 
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.wysiwyg
{
  background: #F5F5FF;
  color: #000000;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
  color: #0066FF;
}
.navbar
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
  color: #FF0000;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.panel
{
  background: #E4E7F5 url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/images/gradients/gradient_panel.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
  padding: 10px;
  border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
  background: #FFFFFF url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/images/gradients/gradient_panelsurround.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
  border:0px;
}
legend
{
  color: #22229C;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
  background: #04B6DC url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border:1px dashed #0096e6;
}
.vbmenu_option
{
  background: #ffffff;
  color: #000000;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #ffffff;
  color: #FFFFFF;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
.banner { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); height:301px;}
a:link { color: #de2222; text-decoration: none; }
a:visited { color: #de2222; text-decoration: none; }
a:hover, a:active { color: #ff7200; text-decoration: none; }

.footer { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); width: 914px; height: 167px;}

.login { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/login.gif) no-repeat; width: 247px; height: 212px;}

.navbar_top { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/navbar_t.gif) no-repeat; height: 6px; font-size: 1px; }
.navbar_title_part { padding: 0 2px; border: 1px solid #c4cccf; border-top: 0; border-bottom: 0; }
.navbar_title { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/navbar_bg.gif) repeat-x top; }
.navbar_bot { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/navbar_b.gif) no-repeat; height: 3px; font-size: 1px; }

.wol_top
 { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/wol_top.gif)
no-repeat; width: 903px; height: 47px; padding-left: 100px;}

a:link { color: #0084c9;}
a:visited { color: #0084c9;}
a:hover, a:active { color: #fc54aa;}
.wol_bottom { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/wol_bot.gif) no-repeat; width: 903px; height: 13px;}
.wol_bg { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/wol_bg.gif) repeat-y center; width: 903px;}

.forum_markers { border: 1px solid #39D6E4; background-color: #FFFFFF; padding: 7px;}

.level1_top
 { background:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
 no-repeat; width: 904px; height: 57px; padding-left: 70px; valign:top; }
.level1_top a:link { color: #ffffff;}
.level1_top a:visited { color: #ffffff;}
.level1_top a:hover, a:active { color: #fc54aa;}
.level1_bottom
 { background:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
 no-repeat; width: 904px; height: 15px;}
.level1_bg { background:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
 repeat-y center; width: 904px;}

.shoutbox {
  color: #000000;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  background:url("http://4r.phongcachteen.vn/images/konoibay.gif");
  background-repeat:no-repeat;
  background-position:top right;
  background-color:#ffffff;
}

.info
 { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/images/misc/bginfo.gif)
no-repeat top left; border: 1px #e0e0e0 solid; margin-bottom: 3px;
padding: 3px }
.button
{
  background: #66CCFF;
  color: #ffffff;
  font: 12px arial,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  border: 1px solid #f3f3f3;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 4px;
  padding-bottom:2px;
  padding-top:2px;
  -moz-border-radius:5px;
}

.dangnhap
{
  background-image:url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/login.png);
  height:48px;
  width:65px;
  color:#FFF;
        border: 0px;
}
form
{
  border:0px;
}


.subf{
    background: #ffffff;border: 1px solid #dbdbdb; -moz-border-radius:3px;
}/* lastpost-------------------------------------------------------------*/
.lastpost a:link{ float: left; }
.lastpost a:visited{ float: left; }     
.lastpost a {float:left;}
 .lastpost a {float: left;padding: 2px;}


/* tabs-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
  z-index: 999;
  left: -300px; top:0px;
  visibility: hidden;
  position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
  border: #666 2.4px solid;
  -moz-opacity: 0.8;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  font-size: 9pt;
  font-family: Arial;
  background-color: white;
  width: auto;
  max-width: 340px;
  width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
  text-align:left;
}


/* login icons-------------------------------------------------------------*/
#password, #username{
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
padding:1px 1px 1px 16px;
width:100px;
}
#password {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/pass9610.png) no-repeat scroll left center; }
#username {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/id966810.png) no-repeat scroll left center; }
input.mainoption, input[type=submit], input[type=text], input[type=password], select, textarea{
  background: #FFF;
  color: #000;    border:1px solid #CCC;
  }

/* mouse-------------------------------------------------------------*/
A:hover{cursor:
 url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/cow.ani"),
url("http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/saolap10.gif"), auto;}


a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/00510.gif
);}


/* signature-------------------------------------------------------------*/
.signature_div img{max-height: 300px;max-width: 200px;}
.postbody img{max-height: 1300px;max-width: 500px;}
     

.sig{
background:#FFFFFF;
border-left:1px solid #dbd8d8;
border-right:1px solid #dbd8d8;
padding:10px;
margin:0;}
.sig_01{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0110.gif) left no-repeat;
height:43px;}
.goc{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/goc10.gif) left no-repeat;
height:43px;}
.sig_02{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0210.gif) repeat-x;
height:43px;}
.sig_03{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0310.gif) right no-repeat;
height:43px;}
.sig_04{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0410.gif) left no-repeat;
height:23px;}
.sig_05{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0510.gif) repeat-x;
height:23px;}
.sig_06{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0610.png) right no-repeat;
height:23px;}
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 25
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 

Trả lời nhanh


Similar topics
Chè nha đam đậu xanh
Bánh chay trà xanh
ASIACD - Lá trầu xanh
Ba Hạt Đậu Xanh Của Mẹ
Cà Ri Xanh Hải Sản
Quyền viết bài
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Quang cao tren VietVui


Skin rip By CoMiNam - Y!H:Cominam_2010
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog