Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập   
Share
/t1644-topicBài gửiĐã gửi: Sun Nov 06, 2011 9:55 am  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 26
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Skin PCT xanh


Code:
/**
* vBulletin 3.8.4 CSS
* Style: 'BLUE TEENVN - phong cách teen xanh'; Style ID: 43
*/
body
{
  background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  color: #333333;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
  color: #0094dcC;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #0094dc;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #FF33CC;
}
.page
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
}
td, th, p, li
{
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
  background: #ffffff;
  color: #000000;
  border: 1px dashed #0486cc;
}
.tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic
{
  background: #04B6DC url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  valign="top"
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.thead, th
{
  background: #E9E9E9 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #333333;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #333333;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #333333;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #333333;
}
.tfoot
{
  background: #E9E9E9 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #666666;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #666666;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #666666;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #666666;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #313131;
  border:1px dashed #79d1ff;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #FFFFFF;
  color: #313131;
  border:1px dashed #79d1ff;
 
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.wysiwyg
{
  background: #F5F5FF;
  color: #000000;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
  color: #0066FF;
}
.navbar
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
  color: #FF0000;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.panel
{
  background: #E4E7F5 url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/images/gradients/gradient_panel.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
  padding: 10px;
  border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
  background: #FFFFFF url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/images/gradients/gradient_panelsurround.gif) repeat-x top left;
  color: #000000;
  border:0px;
}
legend
{
  color: #22229C;
  font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
  background: #04B6DC url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border:1px dashed #0096e6;
}
.vbmenu_option
{
  background: #ffffff;
  color: #000000;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #ffffff;
  color: #FFFFFF;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
.banner { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); height:301px;}
a:link { color: #de2222; text-decoration: none; }
a:visited { color: #de2222; text-decoration: none; }
a:hover, a:active { color: #ff7200; text-decoration: none; }

.footer { background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); width: 914px; height: 167px;}

.login { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/login.gif) no-repeat; width: 247px; height: 212px;}

.navbar_top { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/navbar_t.gif) no-repeat; height: 6px; font-size: 1px; }
.navbar_title_part { padding: 0 2px; border: 1px solid #c4cccf; border-top: 0; border-bottom: 0; }
.navbar_title { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/navbar_bg.gif) repeat-x top; }
.navbar_bot { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/navbar_b.gif) no-repeat; height: 3px; font-size: 1px; }

.wol_top
 { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/wol_top.gif)
no-repeat; width: 903px; height: 47px; padding-left: 100px;}

a:link { color: #0084c9;}
a:visited { color: #0084c9;}
a:hover, a:active { color: #fc54aa;}
.wol_bottom { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/wol_bot.gif) no-repeat; width: 903px; height: 13px;}
.wol_bg { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/wol_bg.gif) repeat-y center; width: 903px;}

.forum_markers { border: 1px solid #39D6E4; background-color: #FFFFFF; padding: 7px;}

.level1_top
 { background:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
 no-repeat; width: 904px; height: 57px; padding-left: 70px; valign:top; }
.level1_top a:link { color: #ffffff;}
.level1_top a:visited { color: #ffffff;}
.level1_top a:hover, a:active { color: #fc54aa;}
.level1_bottom
 { background:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
 no-repeat; width: 904px; height: 15px;}
.level1_bg { background:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
 repeat-y center; width: 904px;}

.shoutbox {
  color: #000000;
  font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  background:url("http://4r.phongcachteen.vn/images/konoibay.gif");
  background-repeat:no-repeat;
  background-position:top right;
  background-color:#ffffff;
}

.info
 { background: url(http://4r.phongcachteen.vn/images/misc/bginfo.gif)
no-repeat top left; border: 1px #e0e0e0 solid; margin-bottom: 3px;
padding: 3px }
.button
{
  background: #66CCFF;
  color: #ffffff;
  font: 12px arial,verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  border: 1px solid #f3f3f3;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 4px;
  padding-bottom:2px;
  padding-top:2px;
  -moz-border-radius:5px;
}

.dangnhap
{
  background-image:url(http://4r.phongcachteen.vn/ktx/login.png);
  height:48px;
  width:65px;
  color:#FFF;
        border: 0px;
}
form
{
  border:0px;
}


.subf{
    background: #ffffff;border: 1px solid #dbdbdb; -moz-border-radius:3px;
}/* lastpost-------------------------------------------------------------*/
.lastpost a:link{ float: left; }
.lastpost a:visited{ float: left; }     
.lastpost a {float:left;}
 .lastpost a {float: left;padding: 2px;}


/* tabs-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
  z-index: 999;
  left: -300px; top:0px;
  visibility: hidden;
  position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
  border: #666 2.4px solid;
  -moz-opacity: 0.8;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  font-size: 9pt;
  font-family: Arial;
  background-color: white;
  width: auto;
  max-width: 340px;
  width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
  text-align:left;
}


/* login icons-------------------------------------------------------------*/
#password, #username{
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
padding:1px 1px 1px 16px;
width:100px;
}
#password {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/pass9610.png) no-repeat scroll left center; }
#username {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/id966810.png) no-repeat scroll left center; }
input.mainoption, input[type=submit], input[type=text], input[type=password], select, textarea{
  background: #FFF;
  color: #000;    border:1px solid #CCC;
  }

/* mouse-------------------------------------------------------------*/
A:hover{cursor:
 url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/cow.ani"),
url("http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/saolap10.gif"), auto;}


a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/00510.gif
);}


/* signature-------------------------------------------------------------*/
.signature_div img{max-height: 300px;max-width: 200px;}
.postbody img{max-height: 1300px;max-width: 500px;}
     

.sig{
background:#FFFFFF;
border-left:1px solid #dbd8d8;
border-right:1px solid #dbd8d8;
padding:10px;
margin:0;}
.sig_01{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0110.gif) left no-repeat;
height:43px;}
.goc{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/goc10.gif) left no-repeat;
height:43px;}
.sig_02{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0210.gif) repeat-x;
height:43px;}
.sig_03{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0310.gif) right no-repeat;
height:43px;}
.sig_04{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0410.gif) left no-repeat;
height:23px;}
.sig_05{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0510.gif) repeat-x;
height:23px;}
.sig_06{
background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0610.png) right no-repeat;
height:23px;}
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 26
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 

Trả lời nhanh


Similar topics
Quyền viết bài
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Quang cao tren VietVui


Skin rip By CoMiNam - Y!H:Cominam_2010
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com