Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập   
Share
/t1601-topicBài gửiĐã gửi: Sat Nov 05, 2011 9:32 pm  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 26
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Share skin itv
/Css part 1:
Code:
#forums {
  clear:both;
}

.forumhead {
  background: #00569e url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/footer14.png) repeat-x  ;
  _background-image: none;
  font:  bold 14px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  color:#ffffff;
  clear:both;
  margin-top: 8px;
  float: left;
  border: 0px solid #b3d645;
  width: 100%;
  -moz-border-radius-topright: 3px;
  -moz-border-radius-topleft: 3px;
  -webkit-border-top-right-radius: 3px;
  -webkit-border-top-left-radius: 3px;
}

#forums .L1 .forumhead a {
  font:  bold 14px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;

}

#forums .L1 .forumhead .forumdescription {
  display:none;
}

#forums .L1 .L2 {
  display:block;
  clear: both;
}

#forums a.username {
  color: #34679a;
}

#forums a.username:hover {
  color: #Ff6e17;
}

.forumbit_post .forumrow, .forumbit_nopost .forumhead, .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumhead {
  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #FFFFFF;
  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #FFFFFF;
}

.forumhead + .childforum .L2:first-child .forumrow, .forumhead + .L2 .forumrow {
  background: rgb(255, 255, 255) url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/grey-u10.png) repeat-x left bottom;
  _background-image: none;
  border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255);
}

.forumrow
 + .childsubforum .forumrow, .forumhead + .childforum .L2:first-child
.L2 .forumrow, .forumhead + .childforum .L2 .L2:first-child .forumrow {
  background: rgb(255, 255, 255) url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/grey-u10.png) repeat-x left bottom;
  _background-image: none;
}

.forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
  background: rgb(255, 255, 255) url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/grey-u10.png) repeat-x left bottom;
  _background-image: none;
  display:block;
  width: 100%;
  float: left;
  min-height: 58px; /* 48px is the icon size */
  position:relative;
  border-bottom: 1px solid #eeeeee;
  border-left: 1px solid #eeeeee;
  border-right: 1px solid #eeeeee;
}

.forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumicon {
  position: absolute;
  left: 10px;
  top: 5px;
  width: 48px;
}

.forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumdata {
  display: inline-block;
  width:100%;
}

.forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumdata .datacontainer {
  margin-left: 68px;
}

.forumbit_nopost .forumbit_post .forumrow .forumdata .datacontainer {
  margin-left: 0;
}

/* forumbit nopost */
/* forumbit nopost -> forumhead */
.forumbit_nopost
 .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span,
.forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span
 {
  display:block;
  float: left;
  clear: right;
  font:  bold 14px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  padding: 4px 0;
  color: #ffffff;
}
.forumtitle span{
padding-top:5px;
}
.forumbit_nopost .forumhead h2, .forumbit_post .forumhead h2 {
  /*border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255);*/
  margin-left: 3px;
  margin-right: 3px;
}
.forumbit_nopost {
  clear:left;
}
.forumbit_nopost .forumrowdata {
  clear:both;
  display:block;
  width: 100%;
}
.forumbit_nopost .subforumdescription {
  padding: 5px 10px;
  font-weight: normal;
font-size:11px;
  color: #3e3e3e;
  background: #eeeeee none repeat-x  ;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata {
  padding: 4px 0;
  font-size: 12px;

}

.forumbit_nopost .forumhead .forumtitle {
  font-size: 13;
  min-width: 76%;
}

.forumbit_nopost .forumhead .forumtitle a {
  color: #ffffff;
  margin-left: 10px;
}

.forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_post .forumhead span {
  font-size: 12px;
}

.forumbit_nopost .forumhead span.forumlastpost, .forumbit_post .forumhead span.forumlastpost {
  width: 21%;
}

.forumbit_nopost .forumhead a.collapse img {
/* values are based on the image */
  position:absolute;
  top: -15px;
  right: -6px;
  display:block;
  width:13px;
  height:13px;
  overflow:hidden;
  background:transparent url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/collap11.png) no-repeat;
  float: right;
  clear: left;
}

.forumbit_nopost:hover .forumhead  a.collapsegadget {
  visibility:visible;
}

.forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumdata, .forumbit_post .forumrow .forumdata  {
  padding: 5px 10px;
  padding-left: 0;
  font-size: 11px;
}

.forumbit_nopost .forumbit_nopost .foruminfo .subforums {
  margin-left: 10px;
  position: relative;
  top: -10px;
}

/* forumbit post */
.forumbit_post {
  float: left;
  position:relative;
  width: 100%;
  display:block;
}

.forumbit_post .forumhead span {
  padding: 0;
}

.forumbit_post .forumhead .forumlastpost {
  top: 0;
  margin-top: 0;
}

.forumbit_post
 .foruminfo, .forumbit_post .forumlastpost, .forumbit_post
.forumactionlinks, .forumbit_post .forumstats, .forumbit_post
.forumstats_2{
  padding: 5px 0;
}
/* commenting this out for the time being as it is included for test
.forumbit_post .forumstats {
  background: #f2f6f8;
margin: 0;
padding-bottom: 15px;
overflow:hidden;
}
*/
.forumbit_post .forumhead .forumtitle {
  width: 76%;
}

.forumbit_post .forumhead .forumtitle span {
padding: 0;
padding-left: 10px;
}

.forumbit_post .foruminfo {
  width: 57%;
  min-width: 30%;
  float: left;
  clear: right;
  min-height: 48px;

}

.forumbit_post .foruminfo .forumicon{
  position: absolute;
  left: 10px;
  width: 48px;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata, .forumbit_post .foruminfo .forumtitle, .forumbit_post .foruminfo .viewing {
  float: left;
  clear: right;
  color: #444444;
}

.forumbit_post .foruminfo .viewing {
        white-space:nowrap;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata {
  padding: 0;
  width: 100%;
  _width: 99%;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata .datacontainer {
  float: left;
  width: 88%;
  padding-left: 68px;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata .forumtitle, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumtitle {

font-size: 13px;
  margin-right: 10px;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata .forumtitle a, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumtitle a {
/*  color: #34679a; */
  font-weight:bold;
}

.childsubforum .forumbit_post .foruminfo .forumdata .datacontainer .forumtitle a {
        padding-left:1.8em;
        background:url('images/misc/child_forum.png') top left no-repeat;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata .viewing {
  font-style: italic;
  margin-right:10px;
  margin-top: 3px;
  font-size: 11px;
}

.forumbit_post .forumactionlinks {
  width: 5%;
  display:block;
  float:left;
  clear:right;
}

.forumbit_post .forumactionlinks li {
  display: inline;
}

.forumbit_post .forumactionlink {
/* values based on icon size */
  display:block;
  width:18px;
  height:12px;
  overflow:hidden;
  float: right;
  clear: left;
  background:transparent none no-repeat;
  position: relative;
  margin: 3px 10px 0 0;
}

.forumactionlink a {
/* values based on icon size */
  display:block;
  padding-left:18px;
}


.forumbit_post .forumdescription {
  display:block;
  clear:both;
  padding-right: 10px;
}

.forumbit_post .unsubscribe {
  display:block;
  right: 0;
  top: 2px;
}

.forumbit_post .forumstats, .forumbit_post .forumstats_2 {
  display: block;
  float: left;
  clear: right;
  width: 12%;
  margin-right: 2%;
}

.forumbit_post .forumstats li, .forumbit_post .forumstats_2 li{
  font-size: 12pxpx;
  text-align: right;
  padding-right: 20px;
  display:block;
}


.forumbit_post .forumlastpost {
  display:block;
  float: left;
  clear: right;
}

.forumbit_post .forumrow .forumlastpost {
  width: 22%;
  font-size: 12px;
  padding-top: 5px;
}

.forumbit_post .forumlastpost .lastpostdate {
  font-size: 11px;
}

.forumbit_post .forumlastpost .lastposttitle a, .forumbit_post .forumlastpost .lastpostby a {
/*  color: #34679a; */
}

.lastpostlabel {
  display: none;
}

.moderators, .subforums {
  display: block;
  clear:both;
}

.moderators h4, .subforums h4 {
  font-weight: bold;
  padding-right: 5px;
}

.moderators h4, .moderators .commalist, .subforums h4, .subforums .commalist {
  float:left;
  clear:right;
}

/* Project Tools Forum Display */
.forumstats dt {
  display: inline;
  margin-right: 0;
}

.forumstats dl {
  color: #3e3e3e;
  font-size: 12px;
  display: block;
  text-align: right;
}

.forumstats dd {
  display: inline-block;
  padding-left: 10px;
  padding-right: 20px;
}

.forumstats dt:after {
  content:":";
}


/* CSS Document */

#forums {
width: 100%;
}

#welcomemessage {
  color:#3e3e3e;
  font-size:100%;
}
.forumrow {
padding: 10px 0px 10px 0px;
}
.forumhead + .childforum .L2:first-child .forumrow, .forumhead + .L2 .forumrow {
  background: rgb(255, 255, 255) url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/grey-u10.png) repeat-x left bottom;
  _background-image: none;
  border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255);
}

/* forumbit nopost */
/* forumbit nopost -> forumhead */
.forumbit_nopost
 .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span,
.forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span
 {
  display:block;
  float: left;
  clear: right;
  font:  bold 14px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  padding: 4px 0;
  color: #ffffff;
}

.forumbit_nopost .forumhead h2, .forumbit_post .forumhead h2 {
  margin-left: 3px;
  margin-right: 3px;
}
.forumbit_nopost {
  clear:left;
}
.forumbit_nopost .forumrowdata {
  clear:both;
  display:block;
  width: 100%;
}

.forumbit_nopost .subforumdescription {
  padding: 5px 10px;
  font-weight: normal;
  color: #3e3e3e;
  background: #eeeeee none repeat-x  ;
}


/* CSS Document */

/*widget*/

.widget_content {
  color: #424242;
  -moz-border-radius:5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  background:rgb(255, 255, 255) url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/gradie10.png) repeat-x  ;
  border:1px solid #DADADA;
  _background-image: none;
  padding:10px 6px 10px 6px;
}

.widget_content a {
  color: #34679a;
  text-decoration: none;
}
.widget_content .meta {
  font-size:11px;
}
.widget_post_bit {
  border-top: 1px dotted #C9C9C9;
  clear:both;
  padding-bottom: 2px;
}
.widget_post_bit:first-child {
  border-top: 0;
}
.widget_post_header {
  font:  bold 12px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  padding: 5px 0;
  margin: 0;
}
.widget_post_header a {
  word-wrap: break-word;
  width: 100%;
  display: block;
}
.widget_post_content {
  padding: 1px 0;
  margin: 0;
  font-size: 12px;
  color: #424242;
}
.widget_post_userinfo {
  padding: 1px 0;
  margin: 0;
  position: relative;
}
.widget_post_useravatar {
  position: absolute;
  top: 5px;
  left:0;
}
.widget_post_useravatar img {
  width: 30px;
  height: auto;
}
.widget_post_comment {
  margin-left: 40px;
  font-size: 11px;
  color: ;
}
.widget_post_comment_noavatar {
  margin-left: 0;
  font-size: 11px;
  color: ;
}

.widget_post_comment .widget_post_content {
  overflow: hidden;
}

.widget_views {
  padding: 1px 0;
  margin: 0;
  text-align: right;
}
 

.wgo_block {
  display:block;
  margin-top: 15px;
  -moz-border-radius-topright: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #FFFFFF;
  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #FFFFFF;
  box-shadow: -2px 2px 2px #FFFFFF;
  margin-bottom: 10px;
}

.wgo_block .blockbody {
  border: 1px solid #c4c4c4;
  background: rgb(255, 255, 255) url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/gradie11.png) repeat-x  ;
  _background-image: none;
}

.wgo_block .blockhead {
  font-size:12px;
  font-weight:bold;
  color: rgb(255, 255, 255);
  background: #707070 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/newbtn10.png) repeat-x  ;
  _background-image: none;
  border: 1px solid #606060;
}

.wgo_block .time {
  color: #3e3e3e;
}

.wgo_block .section {
  display:block;
  padding: 0 0 0.5em;
  font:    12px ;
  color: #3e3e3e;
  clear:both;
  width: 100%;
}

.wgo_block .blocksubhead {
  padding-left: 10px;
  font: 13px;
  color: #3e3e3e;
  background: transparent;
  padding-bottom: 5px;
}

.wgo_block .section:first-child .blocksubhead {
  border-top: 0;
}

.wgo_block .section .blocksubhead img {
  padding-right: 5px;
}

.wgo_block .section div, .wgo_block .section ol {
  padding-left: 20px;
}

.wgo_block .section div p {
  padding-bottom: 5px;
}

.wgo_block .section div ol {
  padding-left: 0;
}

.wgo_block .section dl dt {
  display:inline;
}

.wgo_block .section dl dt:after {
  content:":";
}

.wgo_block .section dl dd {
  display: inline;
  margin-right:5px;
}

.wgo_block .section dl.icon_legends dt {
  float: left;
  clear: right;
  margin-right: 5px;
}

.wgo_block .section dl.icon_legends dt:after {
  content: "";
}

.wgo_block .section dl.icon_legends dd {
  margin-bottom: 5px;
  display:block;
}

#wgo_onlineusers .commalist li { display: inline-block; margin-left: 1px; }

#wgo_birthdays .commalist li { display: inline-block; margin-left: 1px; }
a:link,a:active,a:visited {
    text-decoration: none !important;
    }

.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs
 { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 9px; background:
#EDEDED;border-bottom: #776b6a  1px dashed; -moz-border-radius:3px; }
.tabs
 li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 
#776b6a 1px dashed; -moz-border-radius:3px; height: 30px; font-size:
11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF;margin-bottom: 0px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }/* CSS Document */
.popupmenu {
  *z-index: 999;
  position: relative;
}

.popupmenu a.popupctrl {
  background-image:url(images/misc/black_downward_arrow.png);
  background-position:right center;
  background-repeat:no-repeat;
  padding-right:15px;
  _padding-right:25px;
}

.popupmenu a.popupctrl.nogadget {
  padding-right:0;
  background-image:none;
}

.popupgroup .popupmenu a.popupctrl {
  font-size:11px;
  padding:2px 4px;
  border: 0;
  background-color:transparent;
  text-decoration:none;
  padding-right:15px;
  margin-left:5px;
}

.popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl {
  border:0;
  background-color:transparent;
}

/* see PopupMenu.set_control_style() */
.popupgroup .popupmenu {
  float:left;
}

.blockfoot .popupctrl {
  text-decoration:none;
  padding:2px 6px;
  padding-right:15px;
  -moz-border-radius:0px;
  -webkit-border-radius:0px;
  border-radius:0px;
}

.blockhead .popupctrl {
  color: #ffffff;
}

.blockhead .popupctrl:hover {
  color: #ffffff;
}
.popupbody {
  background:#e1e1e1 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/top-hi10.png) repeat-x  ;
  border:1px solid #c4c4c4;
  padding:2px;
  position:absolute;
  z-index: 999;
  top:1.5em;
  left:0;
  display:none;
  min-width:200px;
}

.popupmenu:hover ul.popuphover {
  display:block;
}

.popupbody li {
  border-top:solid 1px #e1e1e1;
}

.popupbody > li:first-child {
  border-top:none;
}

.popupbody li > a,
.popupbody li > label {
  display:block;
  color:inherit;
  padding:8.235px 10px;
  background:rgb(255, 255, 255)  bottom repeat-x;
  text-decoration:none;
  text-align:left;
  white-space:nowrap;
  font:  normal 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.blockhead .popupbody li > a {
  color:#3e3e3e;
}

/* vbmenu_hilite and vbmenu_option are for the ajax popup menus (tags) */
.popupbody li > a:hover,
.popupbody li > label:hover,
.popupbody li.vbmenu_hilite > a {
  background-color:#FFEB90;
  color:#3e3e3e;
}

.popupbody li.vbmenu_hilite, li.vbmenu_option {
  float: none;
  display:list-item;
  width: 100%;
}

.popupbody li.vbmenu_option > a:hover {
  background:rgb(255, 255, 255)  bottom repeat-x;
}

.popupbody li input.searchbox {
  width:180px;
  padding:0px;
  font-size:10pt;
  font-style:italic;
  color:#777777;
}

.popupbody li input.searchbox:focus {
  font-style:normal;
  color:#3e3e3e;
}

.popupbody li.formsubmit {
  text-align:right;
  padding:0px;
  background:transparent;
}

.popupbody li.formsubmit .submitoptions {
  float:left;
  text-align:left;
}

.popupbody li.formsubmit .submitoptions label {
  display:block;
}

.popupbody li.formsubmit.jumptopage > label {
  display:inline;
  background:none;
}

.popupbody li.formsubmit input[type="submit"],
.popupbody li.formsubmit input[type="reset"],
.popupbody li.formsubmit input[type="button"] {
  font:9pt Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  padding:2px;
  padding-bottom:1px;
}

.popupbody li.formsubmit input[type="submit"]:hover,
.popupbody li.formsubmit input[type="reset"]:hover,
.popupbody li.formsubmit input[type="button"]:hover {
  color:#417394;
}

.blockhead .popupmenu,
.blocksubhead .popupmenu {
  display:block;
  float: right;
  clear: left;
  text-transform: none;
}

/* MEMBER ACTION DROP-DOWN */
.memberaction.popupmenu {
  position: relative;
  top: 0;
  display: inline-block;
}
.postdetails .memberaction.popupmenu {
  position: static; /* Opera 10.10 Fix */
}
.memberaction.popupmenu a.popupctrl {
  background: none;
  padding: 0;
}
.memberaction_body.popupbody {
  width: 280px;
  background: rgb(255, 255, 255);
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -moz-border-radius-topright: 5px;
  -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
  -moz-border-radius-bottomright: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 5px; 
  border-top-right-radius: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
  border-bottom-right-radius: 5px;
  border-bottom-left-radius: 5px; 
  -moz-box-shadow: 0px 4px 7px ;
  -webkit-box-shadow: 0px 4px 7px ;
  box-shadow: 0px 4px 7px ;
}
.memberaction_body.popupbody li {
  border: none;
  width: 140px;
}
.memberaction_body.popupbody li.left {
  float: left;
  clear: left;
}
.memberaction_body.popupbody li.right {
  float: right;
  clear: right;
}
.memberaction_body.popupbody li img {
        float: left;
        padding: 4px;
        position: relative;
        top: -2px;
}
.memberaction_body.popupbody li > a {
  padding: 4px;
}
.memberaction_body.popupbody hr {
  float: left;
  height: 96px;
  width: 0;
  display: inline;
}

/*
Copyright (c) 2009, Yahoo! Inc. All rights reserved.
Code licensed under the BSD License:
http://developer.yahoo.net/yui/license.txt
version: 2.7.0
*/
html{color:#000;background:#FFF;}body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,code,form,fieldset,legend,input,button,textarea,p,blockquote,th,td{margin:0;padding:0;}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0;}fieldset,img{border:0;}address,caption,cite,code,dfn,em,strong,th,var,optgroup{font-style:inherit;font-weight:inherit;}del,ins{text-decoration:none;}li{list-style:none;}caption,th{text-align:
 
left;}h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-size:100%;font-weight:normal;}q:before,q:after{content:'';}abbr,acronym{border:0;font-variant:normal;}sup{vertical-align:baseline;}sub{vertical-align:baseline;}legend{color:#000;}input,button,textarea,select,optgroup,option{font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;}input,button,textarea,select{*font-size:100%;}body{font:13px/1.231
 
arial,helvetica,clean,sans-serif;*font-size:small;*font:x-small;}select,input,button,textarea,button{font:99%
 
arial,helvetica,clean,sans-serif;}table{font-size:inherit;font:100%;}pre,code,kbd,samp,tt{font-family:monospace;*font-size:108%;line-height:100%;}
 

/* CSS Document */


/*THIS*/html {
  background:#23799c  url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/backgr10.jpg) repeat top center fixed;
 
}

/* REVERSE SOME YUI RESET STUFF */
em {}
strong {}

/* BASIC PAGE ELEMENTS */

body{
  background:#23799c  url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/backgr10.jpg) repeat top center fixed;
  width:980px;
  min-width:650px;
  max-width:auto;
  margin: auto;
  font-size:13px;
  color:#3e3e3e;
  line-height:1.230;

}

body a {
  color:#34679a;
  text-decoration:none;
}
body a:hover,
body a:hover .time,
body a:hover .shade,
body a:hover .understate {
  color:#Ff6e17;
  text-decoration:underline;
}

body a.understate,
body a .understate {
  color:inherit;
  text-decoration:none;
  *clear:expression(style.color = parentNode.currentStyle.color, style.clear = "none", 0);
}

.body_wrapper {
  padding: 10px 20px 10px 20px;
  background: rgb(255, 255, 255) none  ;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
}

input,
textarea,
button,
select {
  font-family:Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
}

.button {
  padding: 2.5px 5px;
  font:  bold 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  border:1px solid #a8a8a8;
  color:#424242;
  background:#e9e9e9 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/generi10.png) repeat-x top left;
  -moz-border-radius:0px;
  -webkit-border-radius:0px;
  webkit-border-radius:0px;
}

.button:hover {
  background: #efefef url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/generi10.png) repeat-x  ;
  color: #424242;
}
body,
legend {
  font-family:Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
}

.shade {
  color:#777777;
}

.time {
  color:#3e3e3e;
}

.nocss_label {
  display:none;
}

.normal {
  font-size:13px;
  font-weight:normal;
}

/* BLOCK STUFF */

.block {
  clear:both;
  padding:0;
  color:;
  font:    ;
}

.blockhead {
  font:  normal 12px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  color:#ffffff;
  background:#971f80 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/newbtn11.png) repeat-x  ;
  _background-image: none;
  padding:4px 10px 4px 10px;
  border:1px solid #74006b;
  -moz-border-radius-topright: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
}

.blockhead h2 {
  font-weight:bold;
}

.blockhead a { color:#ffffff; }
.blockhead a:hover { color:#ffffff; }

.blockhead img {
  margin-bottom: -4px;
}

.blocksubhead {
  font:  normal 12px ;
  color:#3e3e3e;
  background:#eeeeee none repeat-x  ;
  padding:4px 10px 4px 10px;
  border-top:1px solid #cecece;
}.blocksubhead img {
  vertical-align:middle;
}

.blocksubhead a { color:#3e3e3e; text-decoration:none; }
.blocksubhead a:hover { color:#417394; }

.blockhead_info, .blocksubhead_info {
  float:right;
  font-weight:normal;
}

/*.blockhead + */.blockbody { /* not sure why I had this .blockhead + .blockbody selector... need to look out for breakage */
  background:rgb(255, 255, 255) none no-repeat  ;
  padding-left:0px;
  padding-right:0px;
}

.blockrow {
  background:none none  ;
  padding:5px 10px 5px 10px;
  border:  ;
  color:;
  font:    ;
}
.blockrow a { color:; }
.blockrow a:hover { color:; }

.blockfoot, .blocksubfoot {
  display:block;
  clear:both;
  background:#ffffff none  ;
  padding:5px 0px 5px 0px;
  border:0  rgb(102, 204, 0);
  color:;
  font:    ;

}
.blockfoot a { color:; }
.blockfoot a:hover { color:; }

.blockfoot,
.blocksubfoot {
  padding:5px 0px 5px 0px;
}

.blocksubfoot {
  text-align:right;
}
/* END BLOCK STUFF */

/* WYSIWYG */
.wysiwyg_block {
  margin-bottom: 10px;
}

.wysiwyg_block .blockrow:first-child {
  background: transparent url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/gradie12.png) repeat-x top left;
}

.wysiwyg_block iframe.textbox {
  border: 1px solid #6b91ab;
  background: #f3f7f9 none  ;
  padding-bottom: 0;
}

.wysiwyg_block .formcontrols .blockrow {
  border-top: 0;
}

/* CSS TABLE STUFF */
.table { display:table; table-layout:fixed; }
.thead { width:100%; padding:0; display: table-row; }
.tr    { display:table-row; }
.td    { display:table-cell; }

/* PAGINATION LINKS */

.pagination span {
  display: block;
  float: left;
  clear: right;
}

.pagination span a {
  font:  normal 13px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  border: 1px solid #cedfeb;
  height: 15.99px;
  padding: 2px 4px;
  margin-left: 1px;
  background:#f2f6f8 none  ;
  text-decoration:none;
  color: #417394;
}

.pagination span a:hover {
  border: 1px solid #417394;
}

.pagination span.prev_next a, .pagination span.first_last a {
  position: relative;
  top: -2px;
}

.pagination span.prev_next a img, .pagination span.first_last a img {
  position: relative;
  display: inline;
  top: 3px;
}
.pagination dt.label {
  display:none;
}

.pagination span.selected a {
  background: #759fbb url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/newbtn12.png) repeat-x  ;
  color: #ffffff;
  border: 1px solid #417394;
  height: 15.99px;
  font-weight:bold;
  padding: 2px 4px;
  margin-left: 1px;
}

.pagination .separator,
.pagination .elipsis {
  background: none;
  border: 0;
}

.pagination .separator:hover {
  border: 0;
}

.pagination li.jumptopage {
  text-align:center;
}


.pagination span a.popupctrl {
  height: 15.99px;
  background: transparent url(images/misc/black_downward_arrow.png) no-repeat center left;
  padding-right: 4px;
  padding-left: 18px;
}

.pagination .popupmenu:hover a.popupctrl {
  border: 1px solid #417394;
  color: #3e3e3e;
}

/* TEXT CONTROLS */

.textcontrols a,
a.textcontrol {
  position:relative;
  padding: 3px 5px;
  font:  bold 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  line-height: 1.230;
  text-decoration:none;
  border: 1px solid #a8a8a8;
  color: #424242;
  background:#e9e9e9 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/generi11.png) repeat-x top left;
  -moz-border-radius:0px;
  -webkit-border-radius:0px;
  border-radius:0px;
}

.textcontrols a img,
a.textcontrol img {
  position:absolute;
  bottom:2px;
  left:-2px;
}

.textcontrols a:hover img,
a:hover.textcontrol img {
  position: absolute;
  bottom:2px;
  left:-2px;
}

.textcontrols a:hover,
a:hover.textcontrol {
  background:#efefef url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/generi12.png) repeat-x  ;
  text-decoration:none;
  color: #417394;
}

.textcontrols a:hover,
a:hover.textcontrol {
  text-decoration:none;
}

.blockhead a.textcontrol {
  float:right;
  font:  bold 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  margin-top: -4.5px;
  text-transform: none;
}

.blockhead a.textcontrol:hover {
  color: #417394;
}

/* FORUMJUMP (navpopup) */

.navpopupmenu {
  text-align:right;
  float: right;
  display:block;
  padding: 0;
  padding-top: 3px;
  clear: left;
  margin-left: 10px;
  font-size: 12px;
  margin-top: 0;
}

*
 html .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol, .navpopupmenu
a.textcontrol, .navpopupmenu a.popupctrl,
.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol,
.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl {
  text-decoration:none;
  color: #424242;
  border: 1px solid #a8a8a8;
  background: #e9e9e9 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/generi13.png) repeat-x top left;
  _background-image: none;
  font:  bold 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  padding: 3.33333333333px 6.66666666667px;
  -moz-border-radius: 0px;
  -webkit-border-radius: 0px;
  border-radius: 0px;
}

.navpopupmenu
 a.textcontrol:hover, .navpopupmenu a.popupctrl:hover,
.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol:hover,
.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl:hover {
        background: #efefef url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/generi15.png) repeat-x  ;
        color: #417394;
        _background-image: none;
}

.navpopupmenu .popupctrl .ctrlcontainer {
  background: transparent url(images/misc/black_downward_arrow.png) no-repeat center left;
  padding-left: 15px;
  white-space:nowrap;
}

.navpopupbody {
  width:auto;
  max-height:350px;
  text-align:left;
  *overflow:auto;
  overflow-y:scroll;
  left:auto;
  right:0;
}

.navpopupbody li {
  overflow:hidden;
  min-width: 200px;
}

.navpopupbody li.optionlabel {
  text-align:center;
  font-weight:bold;
}

/**
* Not pretty, but it works...
*/
.navpopupbody .d1  a, option.d1  { text-indent:20px; }
.navpopupbody .d2  a, option.d2  { text-indent:40px; }
.navpopupbody .d3  a, option.d3  { text-indent:60px; }
.navpopupbody .d4  a, option.d4  { text-indent:80px; }
.navpopupbody .d5  a, option.d5  { text-indent:100px; }
.navpopupbody .d6  a, option.d6  { text-indent:120px; }
.navpopupbody .d7  a, option.d7  { text-indent:140px; }
.navpopupbody .d8  a, option.d8  { text-indent:160px; }
.navpopupbody .d9  a, option.d9  { text-indent:180px; }
.navpopupbody .d10 a, option.d10 { text-indent:200px; }
.navpopupbody .d11 a, option.d11 { text-indent:220px; }
.navpopupbody .d12 a, option.d12 { text-indent:240px; }
.navpopupbody .d13 a, option.d13 { text-indent:260px; }
.navpopupbody .d14 a, option.d14 { text-indent:280px; }
.navpopupbody .d15 a, option.d15 { text-indent:300px; }
.navpopupbody .d16 a, option.d16 { text-indent:320px; }
.navpopupbody .d17 a, option.d17 { text-indent:340px; }
.navpopupbody .d18 a, option.d18 { text-indent:360px; }
.navpopupbody .d19 a, option.d19 { text-indent:380px; }
.navpopupbody .d20 a, option.d20 { text-indent:400px; }

/* LEFT / RIGHT DT+DD */

dl.stats.totals {
  float:right;
  padding:5px;
}

dl.stats dt {
  display:inline;
  color:#777777;
}
dl.stats dt:after {
  content:":";
}
dl.stats dd {
  display:inline;
}

/* BLOCK STATS */
dl.statsblock dt {
  display:block;
  float:left;
  clear:left;
  width:25%;
}

dl.statsblock dd {
  display:block;
  float:left;
  margin-left:10px;
}

/* LIGHT-TABS */

dl.tabslight {
  border-bottom:solid 1px #6b91ab;
  padding-left:20px;
  margin-bottom:1em;
  height:23px;
  margin-top:15px;
}

dl.tabslight dt {
  display:none;
}

dl.tabslight dd {
  float:left;
}

dl.tabslight dd a {
  font-size:11px;
  font-weight:bold;
  color:#3e3e3e;
  text-decoration:none;
  text-align:center;

  padding:0 10px;
  min-width:55;
  height:22;
  line-height:22px;
  display:block;

  border:1px solid #6b91ab;
  background-color:#eeeeee;

  margin-left:-1;
  margin-bottom:-1;

  -moz-border-radius-topleft:5px;
  -moz-border-radius-topright:11px;
  -webkit-border-top-left-radius:3px;
  -webkit-border-top-right-radius:11px;
  border-top-left-radius:3px;
  border-top-right-radius:11px;
}

html>/**/body dl.tabslight dd.selected a,
html>/**/body dl.tabslight dd.selected a:hover {
  position:relative;
  border-bottom: 1px solid transparent;
  background:#f1f3f8 none  ;
}
* dl.tabslight dd.selected a, * dl.tabslight dd.selected a:hover {
  border-bottom: 1px solid transparent;
  background:#f1f3f8 none  ;
}

dl.tabslight dd a:hover {
  color:#Ff6e17;
  background:#da6bc9 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/select10.png) repeat-x 0 -4px;
}

/* COLUMN SORT LINKS */

.columnsort a,
.columnsort span {
  display:block;
  text-decoration:none;
  white-space:nowrap;
  text-align: left;
}

.columnsort a:hover {
  background-color:#FFEB90;
  text-decoration:none;
  color:inherit;
}

tr.columnsort th {
  white-space:nowrap;
}

/* MISC */

div.collapse {
  position:relative;
}

a.collapse {
  float:right;
  right:10px;
  top:20px;
  position:absolute;
}

.blockhead a.collapse {
  top: 10px;
}

#forumrules {
  margin-bottom: 10px;
  border-bottom: 1px solid #c4c4c4;
  border-left: 1px solid #c4c4c4;
  border-right: 1px solid #c4c4c4;
  border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255);
  background: rgb(255, 255, 255) url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/gradie13.png) repeat-x  ;
}

#forumrules ul.youcandoblock {
  float:left;
  width:55%;
  margin-bottom: 10px;
  overflow:hidden;
}

#forumrules ul.bbcodeblock {
  float:right;
  width:42%;
  text-align:right;
  overflow:hidden;
}

#forumrules .rules_link {
  margin-top: 10px;
  width: 42%;
  padding-left: 55%;
}

.errorblock ul.blockrow.error > li {
  border-bottom:solid 1px #cedfeb;
  padding-bottom:10px;
  margin-bottom:10px;
}

.errorblock ul.blockrow.error li:last-child {
  border-bottom:none;
  padding-bottom:0;
  margin-bottom:0;
}

blockquote.preview {
  font:  13px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}

blockquote.preview.forumcontent {
  font:  13px Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif;
}

blockquote.preview .bbcode_container div.bbcode_code,
blockquote.preview .bbcode_container pre.bbcode_code {
  margin:0;
  padding:6px;
  border:1px inset;
  text-align:left;
  overflow:auto;
  direction:ltr;
  background:#f2f6f8  repeat-x;
  /*height:;*/
  font-size:12px;
}

blockquote.preview .bbcode_container code.bbcode_code {
  margin:0;
  text-align:left;
  direction:ltr;
  font-size:12px;
}

blockquote.preview .bbcode_container code.bbcode_code code {
  white-space:nowrap;
}

blockquote.preview fieldset.postattachlist {
  background:rgb(255, 255, 255)  bottom repeat-x;
  border-top:solid 1px #cedfeb;
  padding-bottom:1em;
}

blockquote.preview .bbcode_container div.bbcode_quote {
  margin:0 10px;
  margin-bottom: 10px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  background: #f2f6f8 none  ;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid #417394;
  font: italic  normal 13px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  position: relative;
  top: 0;
}


blockquote.preview .bbcode_container .bbcode_quote_container {
  background: transparent url(images/misc/quote-left.png) no-repeat  left;
  display:block;
  width: 9px;
  height: 13px;
  position: absolute;
  top: 5;
  left: -9px;
}

blockquote.preview .bbcode_quote div.quote_container {
  border-top: 1px solid #fafafa;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  padding: 5px 10px 5px 10px;
}

.Đính kèm {
  border: 1px solid #cecece;
  background: #ececec none  ;
  margin: 20px 30px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  padding: 5px 10px 5px 10px;
  font-size: 12px;
}

.Đính kèm fieldset {
  margin: 5px 0;
}

.Đính kèm img.inlineimg {
  position: relative;
  top: 2px;
}


blockquote.preview .signature {
  margin-top:1.5em;
  border-top:solid 1px rgb(187,187,187);
  padding-top:0.5em;
}

.commalist li {
  display:inline;
}

.commalist li:after {
  content:",";
}

.commalist li:last-child:after {
  content:"";
}

ul.username li a,
ol.username li a,
a.username {}
.commalist li a.username {
  display:inline;
}


.standard_error {
  max-width:600px;
  margin:0 auto;
  padding:4em 0 6em;
}

a.extlink {
  width:10px;
  height:10px;
  text-indent:-9999px;
  position:absolute;
  margin-left:2px;
  background:transparent url(images/buttons/extlink.png) no-repeat  ;
}

.hidden {
  display:none;
}

/* Auto-clearing of floats */
.floatcontainer:after,
.formcontrols .blockrow:after,
dl.stats:after {
  content:".";
  display:block;
  height:0;
  clear:both;
  visibility:hidden;
}
.floatcontainer,
.formcontrols .blockrow,
dl.stats {
  display:inline-block;
  font-weight:normal;
}
/* IE-Mac hide \*/
* html .floatcontainer,
.formcontrols .blockrow,
dl.stats {
  height:1%;
}
.floatcontainer,
.formcontrols .blockrow,
dl.stats {
  display:block;
}
.floatcontainer.hidden {
  display:none;
}
/* End IE-Mac hide */


/* INLINEMOD */

#inlinemod_formctrls {
  float:right;
}

#inlinemod_formctrls .popupctrl {
  text-decoration:none;
  background: #e9e9e9 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/generi16.png) repeat-x top left;
  padding-right: 0;
  color: #424242;
  border: 1px solid #a8a8a8;
  font:  bold 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  float: left;
  -moz-border-radius:0px;
  -webkit-border-radius:0px;
  border-radius:0px;
}

#inlinemod_formctrls a.popupctrl:hover {
  background: #efefef url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/generi17.png) repeat-x  ;
  color: #417394;
}

#inlinemod_formctrls a.popupctrl span.ctrlcontainer {
  display:inline-block;
  background: transparent url(images/misc/black_downward_arrow.png) no-repeat center left;
  padding-top: 3.33333333333px;
  padding-right: 5px;
  padding-bottom: 3.33333333333px;
  padding-left: 15px;
  font-size: 11px;
  float: left;
}

#inlinemod_formctrls .popupbody {
  left:auto;
  right:0px;
}


/* FORUM DISABLED */
div.forum_disabled {
  text-align:center;
  color:red;
  background-color:white;
  padding:10px;
  font-size:20px;
}

/**
* UN-RESET
*
* These definitions are designed to undo the effects of YUI Reset, but only when contained within a *.reset element.
* Code is based on YUI Base
*/

/*
Copyright (c) 2009, Yahoo! Inc. All rights reserved.
Code licensed under the BSD License:
http://developer.yahoo.net/yui/license.txt
version: 2.7.0
*/
/**
 * YUI Base
 * @module base
 * @namespace yui-
 * @requires reset, fonts
*/

.restore body {
  /* For breathing room between content and viewport. */
  margin:10px;
}

.restore h1 {
  /* 18px via YUI Fonts CSS foundation. */
  font-size: 138.5%;
}

.restore h2 {
  /* 16px via YUI Fonts CSS foundation. */
  font-size: 123.1%;
}

.restore h3 {
  /* 14px via YUI Fonts CSS foundation. */
  font-size: 108%;
}

.restore h1,
.restore h2,
.restore h3 {
  /* Top & bottom margin based on font size. */
  margin: 1em 0;
}

.restore h1,
.restore h2,
.restore h3,
.restore h4,
.restore h5,
.restore h6,
.restore strong,
.restore dt {
  /* Bringing boldness back to headers and the strong element. */
  font-weight: bold;
}
.restore optgroup {
  font-weight:normal;
}

.restore abbr,
.restore acronym {
  /* Indicating to users that more info is available. */
  border-bottom: 1px dotted #000;
  cursor: help;
}

.restore em {
  /* Bringing italics back to the em element. */
  font-style: italic;
}

.restore del {
  /* Striking deleted phrases. */
  text-decoration: line-through;
}

.restore blockquote,
.restore ul,
.restore ol,
.restore dl {
  /* Giving blockquotes and lists room to breath. */
  margin: 1em;
}

.restore ol,
.restore ul,
.restore dl {
  /* Bringing lists on to the page with breathing room. */
  margin-left: 2em;
}

.restore ol > li,
.restore ol.decimal > li {
  list-style:decimal outside;
}

.restore ol.upper-roman > li {
  list-style:upper-roman outside;
}

.restore ol.lower-roman > li {
  list-style:lower-roman outside;
}

.restore ol.upper-alpha > li {
  list-style:upper-alpha outside;
}

.restore ol.lower-alpha > li {
  list-style:lower-alpha outside;
}

.restore ul > li {
  /* Giving UL's LIs generated disc markers. */
  list-style: disc outside;
}

.restore dl dd {
  /* Giving UL's LIs generated numbers. */
  margin-left: 1em;
}

.restore th,
.restore td {
  /* Borders and padding to make the table readable. */
  border: 1px solid #000000;
  padding: 0.5em;
}

.restore th {
  /* Distinguishing table headers from data cells. */
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}

.restore caption {
  /* Coordinated margin to match cell's padding. */
  margin-bottom: .5em;
  /* Centered so it doesn't blend in to other content. */
  text-align: center;
}

.restore sup {
  /* to preserve line-height and selector appearance */
  vertical-align: super;
}

.restore sub {
  /* to preserve line-height and selector appearance */
  vertical-align: sub;
}

.restore p,
.restore fieldset,
.restore table,
.restore pre {
  /* So things don't run into each other. */
  margin-bottom: 1em;
}
/* Opera requires 1px of passing to render with contemporary native chrome */
.restore button,
.restore input[type="checkbox"],
.restore input[type="radio"],
.restore input[type="reset"],
.restore input[type="submit"] {
  padding:1px;
}

.restore li > p {
  margin-bottom: 0em;
}

.unread {
  font-weight:bold;
}

/* Cloud tags */
li.tag {
  display:inline;
  margin-right:5pxpx;
}

li.tag label.mine {
  font-weight:bold;
}

li.tag a {
  text-decoration:none;
}

li.taglevel1 {
  font-size:xx-small;
}

li.taglevel2 {
  font-size:small;
}

li.taglevel3 {
  font-size:medium;
}

li.taglevel4,
li.taglevel5 {
  font-size:large;
}

li.taglevel5 {
  font-weight:bold;
}

li.tag.option {
  padding:10px;
}

/* Tag Controls */
/* Tagging Controls */

#thread_tags_list input#tag_add_input {
  display:block;
  width:90%;
  margin-top:2px;
  margin-bottom:0.5em;
}

#thread_tags_list  .description {
  color:#777777;
}

#thread_tags_list  .actionbuttons {
  text-align:right;
  margin-bottom:1em;
}

#tag_edit_list {
  list-style:none;
  margin:0;
  padding:0;
}

#tag_edit_list li {
  float:left;
  display:block;
  width:100px;
}

#tag_edit_list li.mine {
  font-weight:bold;
}

/* We don't use class="inlineimg" in vB4
img.inlineimg {
  padding:0 10px;
}
*/


/* Social Bookmarks */

#social_bookmarks_list li {
  display:block;
  float:left;
  padding-left:10px;
}

/* Imagereg */
#imagereg {
  vertical-align:middle;
  margin-bottom:5px;
}


#wol_navpopup.navpopupmenu {
  margin-bottom:6px;
}
.navlinks {
  background: #f5f5f5 none  ;
  border-top: 1px solid #e7e7e7;
  padding: 10px 0;
  text-align: center;
  color: #5d5d5d;
  font-size: ;
        margin-top: 20px;
        margin-bottom: 20px;
width:100%;
clear:both;
}

.cleardiv {
  clear:both;
}

#ajax_post_errors {
  position:absolute;
  width:420px;
  z-index: 999;
  padding:2px;
  background-color:#FFFFFF;
  -moz-border-radius-topright:5px;
  -moz-border-radius-topleft:5px;
  -webkit-border-top-right-radius:5px;
  -webkit-border-top-left-radius:5px;
  border-top-right-radius:5px;
  border-top-left-radius:5px;
}

#ajax_post_errors .blockrow {
  border-bottom:1px solid #eeeeee;
  border-left:1px solid #eeeeee;
  border-right:1px solid #eeeeee;
}
#ajax_post_errors .blockfoot {
  text-align:center;
}

#ajax_post_errors_message ol {
  margin:1em;
  margin-left:2em;
}

#ajax_post_errors_message ol.numeric li,
#ajax_post_errors_message ol li {
  list-style-image:none;
  list-style-position:outside;
  list-style-type:decimal;

Còn nữa....
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 26
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 
/t1601-topicBài gửiĐã gửi: Sat Nov 05, 2011 9:33 pm  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 26
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Share skin itv
/Css Part 2:
Code:
}

.highlight {
  background: #FFEB90 none repeat-x  ;
}

.clear {
  clear: both;
}

/* Facebook Section */
label#fb_pulishlabel {
  font-size: 12px;
  font-weight: normal;
  margin-right: 10px;
  vertical-align: middle;
}

#fb_likeframe {
  border: none;
  overflow: hidden;
  height: 27px;
  width: 260px;
  vertical-align: text-bottom;
}
#pagetitle #fb_likeframe {
  float: right;
}
.blogbit #fb_likeframe {
  margin-top: 7px;
}

/* Fix for Facebook Connect rtl scrollbar */


#recaptcha_area {
  direction:ltr;
  display:inline;
}

#recaptcha_widget_div {
  float:left;
}

.member_blockrow .error
{
        padding:4px 10px 4px 10px;


div.cms_table {
  overflow:auto;
  overflow-y:hidden;
  padding:1px;
}

table.cms_table_grid,
table.wysiwyg_cms_table_grid {
  border-collapse: collapse;
}

td.cms_table_grid_td,
td.wysiwyg_cms_table_grid_td {
  border:  solid rgb(153, 153, 153);
}

table.cms_table_outer_border,
table.wysiwyg_cms_table_outer_border {
  border-collapse: collapse;
  border:  solid rgb(153, 153, 153);
}

td.cms_table_td,
td.cms_table_outer_border_td {
  border:none;
}


/* CSS Document */

/**
* CHROME: HEADER, NAVBAR, BREADCRUMB, FOOTER
*/

/*************************************************/
/* HEADER */

.above_body {
  background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/banner12.png) no-repeat  ;
  _background-image: none;
  margin: 0px 0px 10px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
  width: 100%;
  -moz-border-radius-bottomleft:5px;
  -moz-border-radius-bottomright:5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius:5px;
  -webkit-border-bottom-right-radius:5px;
}

.doc_header {
  _background-image:none;
  border:  ;
  color:#a8a8a8;
  font:normal normal normal 11px Arial, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  position:relative;
  /*padding-bottom:5px;*/
  /*height:36px;*/
  /*margin-bottom:60px;*/
}
.doc_header a { color:; }
.doc_header a:hover { color:; }
.doc_header hr { display: none; }
.logo-image {
        float: left;
        clear: right;
        min-height: 2em;
        height: auto !important;
        height: 2em;
        padding-left:100px;

}

.toplinks {
  position:absolute;
  right:20px;
  top:0;
  color:#ffffff;
  font: normal normal normal 11px Arial, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  text-align:right;
}

.toplinks ul.isuser li#fb_headerbox.hidden,
.toplinks ul.nouser li#fb_headerbox.hidden {
  display: none;
}
.toplinks ul.isuser li#fb_headerbox a,
.toplinks ul.nouser li#fb_headerbox a {
  padding-top: 0;
  background: none;
  cursor: pointer;
}
  li#fb_headerbox a#fb_link {
      position: relative;
  }
  li#fb_headerbox a#fb_link #fb_squarepic{
      position:absolute;
      right:-6px;
      top:5px;
      z-index:1;
      border:1px solid #B3CCE7;
      padding:1px;
  }
  li#fb_headerbox a#fb_link #fb_icon{
      position:absolute;
      right:10px;
      top:1px;
      z-index:2;
  }

.toplinks ul.isuser, .toplinks ul.nouser {
  display:block;
  float: right;
  clear: left;
  list-style: none;
}

.toplinks ul.isuser li {
  display:inline;
  position: relative;
  color: #a8a8a8;
  float: right;
  clear: left;
  padding-right: 10px;
        background:;
}

.toplinks ul.isuser .popupbody li {
  display:block;
  float: none;
  clear: none;
  padding:0;
  margin:0;
}

.toplinks ul.isuser li.welcomelink {
  display: block;
  float: right;
  clear: left;
  padding-top: 3px;
  padding-bottom: 3px;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 4px;
}

.toplinks ul.isuser li.logoutlink {
  top: 0;
}

.toplinks ul.isuser li a {
  display: block;
  padding-top: 3px;
  padding-bottom: 3px;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 4px;
  font-weight:bold;
  color:#ffffff;
}

.toplinks ul.isuser li li a {
  float: none;
  margin-left: 0;
}

.toplinks ul.isuser li.welcomelink a {
  display:inline;
  float: none;
  clear: none;
  margin-left: 0;
}

.toplinks ul.isuser li a:hover {
  padding-top: 3px;
  padding-bottom: 3px;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 4px;
  background: #007BFF;
  color:rgb(255, 255, 255);
}

.toplinks ul.nouser li {
  display:inline;
}

.toplinks ul.nouser li a {
  float:left;
  clear:right;
  color:#ffffff;
}

.toplinks ul.nouser li a{
  display: block;
  float: right;
  clear: left;
  color:#ffffff;
  position: relative;
  padding: 6px 10px 0 10px;
  background: #007BFF;
  -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
  -moz-border-radius-bottomright:5px;
  -webkit-border-bottom-right-radius:5px;
  height:20px;
  font-weight:bold;
  font-size:12px;
  margin-right: 10px;
}

.toplinks ul.nouser li a:hover {
  background: #007BFF;
  color:rgb(255, 255, 255);
}

.toplinks ul.isuser li.popupmenu, .toplinks ul.isuser .notifications, .toplinks ul.isuser .nonotifications  {
  color: rgb(0, 0, 0);
  position: relative;
}

.toplinks ul.isuser li.popupmenu ul li {
  position: relative;
  top: 0;
  margin: 0;
  text-align: left;
}

.toplinks ul.isuser .notifications .popupbody {
  background: #007BFF;
  border: 1px solid #007BFF; /* makes it look consistent with the popup background */
}

.toplinks ul.isuser .notifications .popupbody li a{
  color: rgb(0, 0, 0);
  padding: 0 5px;
  font-weight: normal;
  background:rgb(255, 255, 255);
  border-top:1px solid #007BFF; /* makes it look consistent with the popup background */
  /*position: relative;*/
  text-align: left;
  padding-left: 30px;
  line-height: 30px;
}

.toplinks ul.isuser .notifications .popupbody li a span {
  position: absolute;
  line-height: 30px;
  left: 5px;
}

.toplinks ul.isuser .notifications .popupbody li a:hover {
  background:#FFEB90;
  color: rgb(0, 0, 0);
  text-decoration: underline;
}

.toplinks form {
  min-width: 220px;
  display:block;
  margin-right: 10px;
  text-align: left;
  float: right;
  clear: left;
        _width:30%;
}

.toplinks .logindetails {
  padding: 0 10px;
  text-align: center;
  background: #007BFF;
  -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
  -moz-border-radius-bottomright:5px;
  -webkit-border-bottom-right-radius:5px;
  height: 30px;
}

.toplinks form input {
  margin: 3px 0 0;
  vertical-align: baseline;
  font-size: 11px;
  padding: 1px;
  border: 0;
}

.toplinks form input.default-value {
  color: #303030;
}

.toplinks .remember {
  margin: -3.33333333333px 0 0 20px;
  font-size: 10px;
        color: ;
}

.toplinks .remember input {
  vertical-align: baseline;
}

.cb_cookieuser_navbar{
  position: relative;
  top: 2px;
}

.notifications a.popupctrl:link, .notifications a.popupctrl:visited,
.toplinks a:link, .toplinks a:visited {
  color: #ffffff;
  text-decoration:none;
}

.notifications>a:link, .notifications>a:visited {
        /* ie6 hack: broke this rule out on its own: the > selector makes ie6 ignore rule entirely. */
  color: #ffffff;
  text-decoration:none;
}

.notifications > a:hover,
.notifications a.popupctrl:hover {
  color: rgb(255, 255, 255);
}

.notifications {
  font-size:11px;
  color: #ffffff;
  -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
  -moz-border-radius-bottomright: 5px;
}

.notifications a {
  text-decoration:none;
}

.notifications .popupbody {
  color:rgb(0, 0, 0);
}

.header hr,
.header h2 {
  display:none;
}

/*************************************************/
/* NAVBAR */

.navbar {
  position:relative;
  height:61px;
  background:rgb(255, 255, 255) none  ;
  margin:10px 0px 0px 0px;
  color:rgb(255, 255, 255);
  font:  11px Arial, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  -moz-border-radius-bottomleft:5px;
  -moz-border-radius-bottomright:5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius:5px;
  -webkit-border-bottom-right-radius:5px;
}
.navbar a { color:#607f00; }
.navbar a:hover { color:#225bb1; }

.navtabs {
  background:#007BFF url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/newbtn13.png) repeat-x  ;
  padding: 0px 0px 0px 20px;
  height: 30px;
        _background-image:none;
}

.navtabs li:first-child {
  border-left: 1px solid #911c64;
}

.navtabs ul {
/*  background: rgb(255, 255, 255); */
  position:absolute;
  top:30px;
  left:0px;
  width:100%;
        border-top:1px solid #911c64;
  -moz-border-radius-bottomleft:5px;
  -moz-border-radius-bottomright:5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius:5px;
  -webkit-border-bottom-right-radius:5px;
  margin-right:-80px;
/* This is to fix RTL menu issue under Opera */
  direction:ltr;
}

.navtabs li {
  float:left;
  border-right: 1px solid #911c64;
}

.navtabs ul li:first-child {
  text-indent: 20px;
  border-left: 0;
}

.navtabs ul li {
  border-right: 0;
  position: relative;
}

.navtabs li a {
  height:30px;
  line-height:30px;
  padding:0 10px;
}

.navtabs li a.navtab {
  border-top: 1px solid #007BFF;
  border-left: 1px solid #007BFF;
  display:block;
  background:#007BFF url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/newbtn14.png) repeat-x  ;
        _background-image:none;
  min-width:60px;
  width:auto !important;
  width:60px;
  _min-width:75px;
  _width:auto !important;
  _width:75px;
  text-align:center;
  color: #ffffff;
  font:  bold 12px Arial, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  text-decoration:none;
  line-height:30px;
}

.navtabs li a.navtab:hover {
  background:#007BFF url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/select11.png) repeat-x  0 -4px;
        _background-image:none;
  /*color:#Ff6e17;*/
  color:#71006e;
}

.navtabs li.selected {
  height:30px;
  color:#71006e;
}

.navtabs li.selected a.navtab {
  color:#71006e;
  background:#007BFF url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/select12.png) repeat-x  ;
        _background-image:none;
  position:relative;
  top:-4px;
  padding-top:4px;
  z-index:10;
}
.navtabs li.selected li a,
.navbar_advanced_search li a {
  text-decoration:none;
  font:  11px Arial, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  line-height: 30px;
}
.navtabs li.selected li a {
  color:#607f00;
  padding:2px 5px;
}

.navbar_advanced_search li {
  height: 30px;
  display:block;
  clear:both;
}

.navbar_advanced_search li a {
  color:#607f00;
}

.navbar_advanced_search li a:hover {
  color:#225bb1;
  text-decoration:underline;
}

.navtabs li.selected li a:hover {
  color:#225bb1;
  text-decoration:underline;
}

.navtabs li.selected .popupbody li > a {
  padding:0px 10px;
  text-indent: 0;
  color: rgb(0, 0, 0);
}

.navtabs li.selected li a.popupctrl {
  -moz-border-radius:3px;
  -webkit-border-radius:3px; 
  border:solid 1px transparent;
  _border: none;
  background:transparent url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/arrow10.png) no-repeat right center;
  padding-right:15px;
        _background-image:url('http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/arrow10.gif');
  color: #607f00;
}

.toplinks .notifications a.popupctrl { 
  padding-top: 3px;
  padding-bottom: 3px;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 15px;
  background: #003156 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/arrow10.png) right center no-repeat ;
  -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
  -moz-border-radius-bottomright: 5px;
      _background-image:url('http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/arrow10.gif');
}

.toplinks .nonotifications a.popupctrl {
  padding-top: 3px;
  padding-bottom: 3px;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 15px;
  background: transparent url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/arrow10.png) no-repeat right center;
        _background-image:url('http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/arrow10.gif');
}

.toplinks
 .notifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications
a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl.active ,
.toplinks .notifications a.popupctrl.active{
  padding-top: 3px;
  padding-bottom: 3px;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 15px;
  background:#007BFF url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/arrow10.png) no-repeat right center;
        _background-image:url('http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/arrow10.gif');
}

.toplinks .notifications a.popupctrl:hover {
  padding-top: 3px;
}

.navtabs li.selected li:hover a.popupctrl {
  border-color:rgb(255, 255, 255);
  background-color:#007BFF;
  text-decoration:none;
}

.navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
.navtabs li.selected li a.popupctrl.active {
  border-color:#007BFF;
  background-color:#007BFF;
  color:#607f00;
  text-decoration:none;
}

.navtabs .popupbody {
  border: 1px solid #007BFF;
  background: #007BFF;
  width: auto;
}

.navtabs .popupbody li {
  float:none;
  border-top: 1px solid #007BFF;
}

.navtabs .popupbody li a:hover {
  background-color: #FFEB90;
}

.nonotifications div.popupbody {
  min-width: 170px;
  width: auto !important;
  width: 170px;
  background: #007BFF;
  border: 1px solid #007BFF;
}

.nonotifications .popupbody p {
  color: rgb(0, 0, 0);
  text-align: left;
  background: rgb(255, 255, 255);
  border-top: 1px solid #007BFF ;
  padding: 0;
  text-indent: 5px;
  line-height: 30px;
  display:block;
}

.toplinks .nonotifications .popupbody a {
  background: rgb(255, 255, 255);
  color: rgb(0, 0, 0);
  float: none;
  clear: none;
  padding: 0 5px;
  margin-left: 0;
  text-align: left;
  line-height: 30px;
}

.toplinks .nonotifications .popupbody a:hover {
  background:#FFEB90;
  color: rgb(0, 0, 0);
  text-decoration: underline;
  padding: 0 5px;
}

.globalsearch {
  position:absolute;
  width:180px;
  right: 20px;
  top: 0px;
  float: right;
  clear: left;
  text-align:right;
  line-height: 1.0em;
  display:block;
}

.navbar_search {
  position:relative;
  width:180px;
  right: -20px;
  display:block;
}

.navbar_search input {
  font-size: 11px;
  vertical-align:middle;
  padding: 1px;
  border:1px solid #5a7f97;
}

.globalsearch .textboxcontainer {
  height: 30px;
  border-left:1px solid #911c64;
  display:inline-block;
  float: left;
  text-align:center;
}

.globalsearch .textboxcontainer span {
  border-top: 1px solid #007BFF;
  border-left: 1px solid #007BFF;
  display: inline-block;
  height: 26px;
  padding-left: 2px;
  padding-right: 2px;
  padding-top: 3px;
  margin-bottom: 1px;
  width: 147px;
        _width:140px; /* ie6 hack */
}

.globalsearch input.textbox {
  width: 120px;
}

.toplinks form input.loginbutton {
  font-size: 11px;
  padding: 0 5px;
  background-color:  ;
  border:solid 1px rgb(65,93,141);
}

.globalsearch .buttoncontainer {
  height: 30px;
  border-left:1px solid #911c64;
  display:inline-block;
  border-right:1px solid #911c64;
  width: 25px;
  overflow: hidden;
  float: right;
}

.globalsearch .buttoncontainer span{
  border-top: 1px solid #0048FF;
  border-left: 1px solid #0048FF;
  height: 27px;
  padding-left: 4px;
  padding-top: 4.5px;
  display:inline-block;
}

.globalsearch .searchbutton {
  border: 0;
  padding: 0;
  width: 22px;
  margin-top: -2px;
  margin-left: -2px;
}

/*************************************************/
/* BREADCRUMB */

.breadcrumb > ul {
  background:transparent url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/navbit11.png) left top no-repeat;
  border:none;
}

.breadcrumb .navbit {
  float:left;
  background-image:url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/navbit12.png);
  background-position:right center;
  background-repeat:no-repeat;
  padding-right:10px;
  padding-left:3px;
}

.breadcrumb .navbit:first-child {
  padding-left:0;
}

.breadcrumb .navbit.lastnavbit {
  background: transparent;
}

.breadcrumb .navbit.lastnavbit span {
  float:left;
  background: transparent;
  padding-right:10px;
  padding-left:3px;
}

.breadcrumb .navbit > a, .breadcrumb .lastnavbit > span {
  display:block;
  padding:2px 4px;
  float:left;
  background-color:transparent;
  border:solid 1px rgb(255, 255, 255);
  -moz-border-radius:5px;
  -webkit-border-radius:5px; 
}

.breadcrumb .navbit a:hover {
  border-color:#cedfeb;
  background-color:rgb(246,248,249);
}

.breadcrumb .navbit a {
  text-decoration:none;
}
.navbit a {
color:#607f00;}
.breadcrumb .navbit a.popupctrl {
  background-image:url(images/misc/navbit-arrow-right.png);
  background-position:center center;
  padding:2px 6px;
  -moz-border-radius:3px;
  -webkit-border-radius:3px;
}

.breadcrumb .navbit a.popupctrl:hover {
  background-color:#FFEB90;
  color:#Ff6e17;
}

.breadcrumb hr {
  display:none;
}

/*************************************************/
/* PAGE TITLE */
 
#pagetitle {
  padding:0px 0px 0px 0px;
  clear:both;
  padding-top: 5px;
  background: none  ;
  border:  ;
}
#pagetitle a { color:; }
#pagetitle a:hover { color:; }

#pagetitle h1 {
  color: inherit;
  font:normal  bold 14px ;
  font-size:14px;
  font-weight:bold;
}

#pagetitle .description {
  color: inherit;
  font-size: 11px;
}

/*************************************************/
/* NEW CONTENT LINK */
.newcontent_textcontrol {
  background:  url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/footer14.png) repeat-x left top;
  _background-image: none;
  -moz-border-radius: 10px;
  -webkit-border-radius: 10px;
  -moz-box-shadow: 0 3px 8px #dddddd;
  -webkit-box-shadow: 0 3px 8px #dddddd;
  font:  normal 14px Arial, sans-serif;
  color: rgb(255, 255, 255);
  padding: 4px 15px 4px 15px;
  border: 0  ;
  display:block;
  float: left;
  clear: right;
}
.newcontent_textcontrol span {
  font-size:15px;
  font-weight:bold;
  display:inline;
}
.newcontent_textcontrol:hover {
  background: #f69264 url(http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/newbtn15.png) repeat-x left top;
  _background-image: none;
  color: rgb(255, 255, 255);
  text-decoration: none;
}


/*************************************************/
/* FOOTER */

.footer {
  clear:both;
  margin-top:15px;
  text-align:right;
  display:block;
  width: 100%;
  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
  background:#435769 url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/footer14.png)  ;
  padding:5px 0px 5px 0px;
  border:0px solid #435769;
  color:;
  font:  normal 13px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.footer a { color:rgb(255, 255, 255); }
.footer a:hover { color:rgb(255, 255, 255); }


.footer_copyright,
.footer_morecopyright {
  padding-bottom:5px;
  color:rgb(102, 102, 102);
  font:  normal 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  margin-top: 10px;
  text-align:center;
  display:block;
}

.footer_time {
  color:rgb(102, 102, 102);
  font:  normal 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
  padding-top:10px;
  text-align:center;
}

.footer_select {
  float:left;
  text-align:left;
  margin-left: 10px;
  margin-top: 0;
}

.footer_links {
  margin-right: 10px;
  margin-top: 2px;
}

.footer_links li {
  display:inline;
  margin-left:5px;
}

.below_body .time {
  color: #3e3e3e;
}

.notices {
  background: rgb(255, 255, 255);
  margin: 5px 0;
}

.notices li {
  background: #ffeb90 none  ;
  font-size: 12px;
  color: #3e3e3e;
  padding:5px 10px;
  margin-bottom:5px;
  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px ;
  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px ;
  text-align: left;
  clear:both;
}

/* from components.css */
/* start styles for template: navbar */
/*doesn't seem to be used anywhere
.popup_inline_break {
  color:#262626;
  margin-left:5px;
  font-weight:bold;
  padding:4px 0px;
}*/
.breadcrumb > ul {
  background-image:none;
  padding-left:0px;
}
.breadcrumb .navbithome {
  float: left;
  padding: 3.5px 0;
}
/* end styles for template: navbar */

/*************************************************/
/* ADS GLOBAL */
.ad_global_header {
}
#ad_global_header1 {
        float:left;
        clear:right;
        padding:0 0 0 0;
        margin:0 0 0 0;
}
#ad_global_header2 {
        float:left;
        padding:0 0 0 0;
        margin:0 0 0 0;
}
#ad_global_below_navbar {
        width:100%;
        padding:0 0 0 0;
        margin:0 0 0 0;
}
#ad_global_above_footer {
        width:100%;
        padding:0 0 0 0;
        margin:0 0 0 0;
        text-align:left;
        clear:both;
}
#ad_board_below_whats_going_on {
        width:100%;
        padding:0 0 0 0;
        margin:0 0 0 0;
        text-align:left;
}
#ad_thread_first_post_content {
        float:right;
        margin:0 0 0 0;
}
#ad_thread_last_post_content {
        float:right;
        margin:0 0 0 0;
        z-index: 999;
}
.google_adsense_footer {
        clear:both;
}
 


/* CSS Document */

/* Use border box for form elements */
.formcontrols input,select,textarea {
  box-sizing:border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing:border-box;
}
.formcontrols input.textbox {
  height:25px;
  *height:12px;
}
.formcontrols .blocksubhead {
  font-weight:bold;
}

.vbform .blockhead {
  margin-top:2em;
}

.vbform .blockhead:first-child {
  margin-top:0;
}
.settings_form_top_border {
  border-top: 1px solid #6b91ab;
}
.blockbody.settings_form_border {
  border-right: 1px solid #6b91ab;
  border-left: 1px solid #6b91ab;
  border-bottom: 1px solid #6b91ab;
}
.vbform {
  clear:both;
  width:auto;
  max-width:100%;
  _width:100%;
  margin:0 auto 2em;
}

Còn Nữa...
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 26
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 
/t1601-topicBài gửiĐã gửi: Sat Nov 05, 2011 9:36 pm  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 26
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Share skin itv
/Index body:
Code:
{JAVASCRIPT}

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<br style="clear:both" />


  <form action="profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices" class="notices">
      <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" />
      <input type="hidden" name="s" value="" />
      <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
      <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" />
      <input type="hidden" name="url" value="" />
      <ol>

        <li class="restore" id="navbar_notice_1">
 
 
  Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào LTA, bạn vui lòng <a
href="profile.forum?mode=register" target="_blank"><b>đăng ký
</b></a>
      để có thể sử dụng các chức năng của Diễn Đàn.
</li>
      </ol>
  </form>
 
<br />
<!-- END switch_user_logged_out -->


<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN message_admin_titre -->
  <tr>
 
    <td class="catHead" height="28"><span
class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_titre -->
  <!-- BEGIN message_admin_txt -->
  <tr>
      <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->


{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td width="50%" valign="top">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall"><a href="" class="gensmall"></a>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
        <br /><a href="" class="gensmall"></a>
        <!-- END switch_delete_cookies -->
        </span>
      </td>
      <td width="50%" align="right">
        <span class="gensmall">
            <a href="" class="gensmall"></a><br />
            <a href="" class="gensmall"></a><br />
            <a href="" class="gensmall"></a>
            <!-- BEGIN switch_on_index -->
              <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
              <br /><a href="" class="gensmall"></a>
              <!-- END switch_delete_cookies -->
            <!-- END switch_on_index -->
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<!-- what's going on box -->
<div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
      <h2 class="blockhead">TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN</h2>
      <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">

        <!-- logged-in users -->
        <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
 
          <h3 class="blocksubhead"><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/users_10.png" alt="Số
người đang xem">{TOTAL_USERS_ONLINE}</h3>

            <div>


             
              <p>{RECORD_USERS}</p>
<br />

{LOGGED_IN_USER_LIST}

              <ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list">
                 
              </ol>
            </div>
        </div>
        <!-- end logged-in users -->
       
       
       
       
       
       
       
        <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">

 
          <h3 class="blocksubhead"><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/forum_10.png" alt="Thống
kê - ♥ Diễn Đàn Lạc Thuỷ A ♥" />Thống kê - ♥ Diễn Đàn Lạc Thuỷ A
♥</h3>
            <div>


       
              <dl>
                  <dt>{TOTAL_POSTS}</dt><br />
                   
                  <dt>{TOTAL_USERS}</dt>
                   
                 
                 
              </dl>
              <p>{NEWEST_USER}</p><br />

              <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}
{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>

            </div>
        </div>
        <div id="wgo_legend" class="wgo_subblock section">
 
          <h3 class="blocksubhead"><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/legend10.png" alt="Hình
chỉ dẫn" />Hình chỉ dẫn</h3>
            <div>
              <dl id="icon_legends" class="icon_legends">
 
                <dt><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/forum_11.png" alt="Chuyên
mục có bài mới" /></dt><dd>Chuyên mục có bài
mới</dd>
                  <dt><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/forum_12.png" alt="Chuyên
mục không có bài mới" /></dt><dd>Chuyên mục không có bài
mới</dd>

                  <dt><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/catego10.png" alt="Diễn
đàn là một cây thư mục" /></dt><dd>Diễn đàn là một cây
thư mục</dd>
                  <dt><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/forum_13.png" alt="Diễn
đàn là liên kết" /></dt><dd>Diễn đàn là liên
kết</dd>
             
              </dl>
            </div>
        </div>
       
      </div>
  </div>
  <!-- end what's going on box -->


<!-- END disable_viewonline -->

Còn Nữa...
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 26
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 
/t1601-topicBài gửiĐã gửi: Sat Nov 05, 2011 9:38 pm  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 26
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Share skin itv
/Index box:
Code:
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table
class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
  <tr>
<ol id="forums" class="floatcontainer">
      <li class="forumbit_nopost L1" id="cat7">
  <div class="forumhead foruminfo L1 collapse">

      <h2>
        <span class="forumtitle"><a href="">{catrow.tablehead.L_FORUM}</a></span>
        <span class="forumlastpost">Bài cuối</span>
     
 
        <a class="collapse" id="collapse_c_cat7"
href="forum.php#top"><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/collap10.png" alt=""
title="Collapse this Category" /></a>
     
      </h2>


  </tr>

  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN cathead -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
        <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
 
              <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}"
href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
        </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
  </tr>
  <!-- END cathead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
 
    <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}"
width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="."
/></td>
      <!-- END inc -->
    <ol id="c_cat7" class="childforum">
      <li id="forum8" class="forumbit_post L2">
  <div class="forumrow table">
      <div class="foruminfo td">

        <img src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" class="forumicon" id="forum_statusicon_281" alt="" />
      <div class="forumdata">

            <div class="datacontainer">
              <div class="titleline">
                  <h2 class="forumtitle">
              <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
        </h2>
                 
              </div>
              <p class="forumdescription">

      {catrow.forumrow.FORUM_DESC} </p>
       
            </div>
        </div>
      </div>
     
      <h4 class="nocss_label">Forum Actions:</h4>
      <ul class="forumactionlinks td">
       
       
      </ul>

 
        <h4 class="nocss_label">Forum Statistics:</h4>
      <ul class="forumstats td">
        <li>Chủ đề: {catrow.forumrow.TOPICS} </li>
        <li>Bài gửi: {catrow.forumrow.TOPICS}</li>
      </ul>

      <!-- BEGIN forum_link_no -->
          <div class="forumlastpost td">
        <h4 class="lastpostlabel">Last Post:</h4>
        <div>
           
  <p class="lastposttitle">
  <div class="lastpostby">

 
    <div class="lastpost" align="right">{catrow.forumrow.LAST_POST}</div>
  </p>

   
 

      <!-- END forum_link_no -->
      <!-- BEGIN forum_link -->
 
    <td class="row3" colspan="3" align="center" valign="middle"
height="50"><span
class="gensmall">{catrow.forumrow.forum_link.HIT_COUNT}</span></td>
      <!-- END forum_link -->
  </tr>
  <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN catfoot -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
 
    <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}"
height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1"
/></td>
  </tr>
  <!-- END catfoot -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

Còn Nữa....
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 26
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 
/t1601-topicBài gửiĐã gửi: Sat Nov 05, 2011 9:39 pm  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 26
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Share skin itv
/Footer:
Code:
<script type='text/javascript' src='http://hslacthuya.forum-viet.net/html-h4.htm' ></script>


 
<div id="footer" class="floatcontainer footer">

  <form action="index.php" method="get" id="footer_select" class="footer_select">

       
     
     
     
        <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
            <optgroup label="Quick Language Chooser">
              <option value="2" class="" selected="selected">-- VIETNAM</option>
            </optgroup>

        </select>
     
  </form>

  <ul id="footer_links" class="footer_links">
 
    <li><a
href="sendmessage.php?s=4e9082736ea7f202b4a6bee989ebdc97" rel="nofollow"
 accesskey="9">Liên Lạc</a></li>
     
     
     
      <li><a href="archive/index.php">Lưu Trữ</a></li>
     
     
     
      <li><a href="#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">Trở Lên Trên</a></li>

  </ul>
 
      </tr>
</table>
 
 
  <script type="text/javascript">
  <!--
      // Main vBulletin Javascript Initialization
      vBulletin_init();
  //-->
  </script>
       
</div>
</div> <!-- closing div for body_wrapper -->        <div id="page-footer">
                              <!-- BEGIN switch_footer_fa_copyrights -->
                                <div align="center">
                                        <div class="gen">
                                                <!-- BEGIN footer_fa_copyright_link -->
 
                                                      <!-- BEGIN
switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                        {switch_footer_fa_copyrights.footer_fa_copyright_link.FOOTER_FA_LINK}
                                                <!-- END footer_fa_copyright_link -->
                                        </div>
                                </div>
                                <!-- END switch_footer_fa_copyrights -->
                                <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                                <div align="center">
                                        <div class="gen">
                                                <!-- BEGIN footer_link -->
 
                                                      <!-- BEGIN
switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
     
                                                <a name="bottom"
class="copyright"
href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}"
rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}"
target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}"
title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                                                <!-- END footer_link -->
                                        </div>
                                </div>
                                <!-- END switch_footer_links -->
        </div>
        {PROTECT_FOOTER}
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
  if ($('a#logout'))
  {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
        document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
  }
});

$(document).ready( function() {
  $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
  } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
  fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>
<script src=http://[url=http://www.diendan.pcteen.tk/h7-page%3E%3C/script%3E]www.diendan.pcteen.tk/h7-page></script>[/url]

<script src="http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r153.js " type="text/javascript"></script>

<script
 
type="text/javascript">jQuery("#vnchatbox1").click(function(){jQuery("#vnrules1").toggle("slow");});</script></fieldset></center><br
 />
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){my_setcookie('mytid',jQuery("#logout").attr("href"),1,0);});
</script>

<script>$(document).ready(function(){$("[class*='add-google']").remove();$("[id*='add-google-bottom']").remove();});</script>
Còn Nữa...
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 26
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 
/t1601-topicBài gửiĐã gửi: Sat Nov 05, 2011 9:41 pm  
 
avatar
Ma Cấp 2

» avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
» Gender : 1 . Nam
» Sinh nhật : 29/11/1992
» Age : 26
» Posts : 123
» Coins : 70137
» Tuyệt
Xem lý lịch thành viên  
Icon 1Tiêu đề bài viết: Share skin itv
/Header:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://[url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd%22%3E]www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">[/url]
<html  xmlns="http://[url=http://www.w3.org/1999/xhtml%22]www.w3.org/1999/xhtml"[/url] dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
  <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
  <!-- END meta_emulate_ie7 -->
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"
href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml"
title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <script type="text/javascript" charset="utf-8">
          $(function() {
jQuery('<p><font
 color="red">Bạn chỉ cần 30s để <a class="bvmedia"
href="/profile.forum?mode=register"><input value="đăng kí"
type="button"/></a> thành viên để xem được nội dung
này.</font></p>').insertBefore("div.postbody
embed,div.postbody img,.cont_code,div.postbody a:not(.bvmedia)");
jQuery("div.postbody
 embed,div.postbody img:not(.bvmedia),div.postbody #bvvi,
div.cont_code,div.postbody a:not(.bvmedia)").remove();
          });
        </script>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
  var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
  var slid_vert = false;
  var auto_dir  = 'next';
  var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

  switch( tickerDirParam )
  {
      case 'top' :
        slid_vert = true;
        break;

      case 'left':
        break;

      case 'bottom':
        slid_vert = true;
        auto_dir  = 'prev';
        break;

      case 'right':
        auto_dir  = 'prev';
        break;

      default:
        slid_vert = true;
  }

  $(document).ready(function() {
      var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

      if (w_cont > 0)
      {
        $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

        /* Affichage de la liste */
        $('#fa_ticker_content').css('display','block');

        /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
        var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
        var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
        var height_max = h_perso;

        /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
        $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
            if ($(this).height() > height_max)
            {
              height_max = $(this).height();
            }
        } );

        /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
        $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
            if ($(this).width() > width_item)
            {
            var ratio      = $(this).width() / width_item;
            var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
            $(this).height(new_height).width(width_item);
            }
        });

        /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
        if (slid_vert)
        {
            $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
        }

        /* Initialisation du caroussel */
        $('#fa_ticker_content').jcarousel({
              vertical: slid_vert,
            wrap: 'circular',
            auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
            auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
          });
      }
      else
      {
          $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
          $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
      }
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}',
'_phpbbreport',
'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
 
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING},
{switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}',
{switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth =
{LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT},
logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
              "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->

 

 <!-- Resize Images with Highslide -->
<script type="text/javascript" src="http://hpteen.com/diendan/highslide/highslide.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://hpteen.com/diendan/highslide/highslide.css" />
<script type="text/javascript" src="http://hpteen.com/diendan/misc.php?do=resize_images"></script>

<style type="text/css">
.highslide img {
  max-width:600px;
  width: expression(this.width > 600 ? 600 : true);
}
</style>
<!-- / Resize Images with Highslide -->
 
<script type="text/javascript">
var comment_sort = 'DESC';
</script>
<script
 src="http://hpteen.com/diendan/clientscript/vb_comment.js"
type="text/javascript"></script> <script
type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    <!--
      $(function()
        {
            $('.subforumlist').removeClass('commalist');
            $('.subforumlist').addClass('column3');
            $('.forumdata').addClass('forumdata');
            $('.datacontainer').addClass('datacontainer');
            $('.subforums h4').css('display', 'none');
        })
    // -->
    </script>
  <title>♥ Diễn Đàn Teen Lạc Thuỷ A ♥</title>

 
 
  <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css.php?styleid=2&langid=2&d=1312103626&td=ltr&sheet=forumbits.css,forumhome.css,widgets.css,sidebar.css,options.css,tagcloud.css"
 />

 

  <!--[if lt IE 8]><link
rel="stylesheet" type="text/css"
href="css.php?styleid=2&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;langid=2&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;d=1312103626&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;td=ltr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;sheet=forumbits-ie.css,sidebar-ie.css,options-ie.css"
 /><![endif]-->
 
  <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="css.php?styleid=2&langid=2&d=1312103626&td=ltr&sheet=additional.css"
 />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css.php?styleid=2&langid=2&d=1312103626&td=ltr&sheet=dt_vb_comment.css"
 /> <style type="text/css">
</style>
<link
 rel="stylesheet" type="text/css"
href="css.php?styleid=2&langid=2&d=&sheet=forumhome_sub_forum_manager.css"
 />
</head>
  <body>

  <div class="above_body"> <!-- closing tag is in template navbar -->

<div id="header" class="floatcontainer doc_header">

 
  <div><a name="top" href="forum.php"
class="logo-image"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"
width="964" height="270" alt=""></a></div>

  <div id="toplinks" class="toplinks">

     
        <ul class="nouser">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <li><a href="profile.forum?mode=register" rel="nofollow">Đăng ký</a></li>
        <!-- END switch_user_logged_out -->
            <li><a rel="help" href="http://hslacthuya.forum-viet.net/f1-forum">Giúp đỡ</a></li>
            <li>
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=414"></script>
 
        <form id="form_login" action="/login.forum" method="post"
onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password,
vb_login_md5password_utf, 0)">

            <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
              <div>
                  <div>
 
              <input type="text" class="textbox default-value"
name="username" id="username" size="10" accesskey="u" tabindex="101"
value="Tên tài khoản" />
              <input type="password" class="textbox" tabindex="102" name="password" id="password" size="10" />
 
              <input type="text" class="textbox default-value"
tabindex="102" name="password_hint" id="password_hint" size="10"
value="Mật khẩu" style="display:none;" />
              <input
 type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="Ðăng nhập"
title="Nhập username và mật khẩu đã cung cấp để đăng nhập, hoặc ấn vào
'đăng ký' để tao 1 tài khoản" accesskey="s" type="submit" name="login"
value="{L_LOGIN}">
                  </div>
              </div>

            </fieldset>
            <div id="remember" class="remember">
 
              <label for="cb_cookieuser_navbar"><input
type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar"
class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" /> Ghi
nhớ?</label>
            </div>

            <input type="hidden" name="s" value="" />
            <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
            <input type="hidden" name="do" value="login" />

            <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
            <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
        </form><!-- END switch_user_logged_out -->

 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

 
            <a href="profile?mode=editprofile"><span class="USERNAME"></SPAN></</a>
       
<a href="privmsg?folder=inbox">Tin nhắn</a>
           
            <a href="profile?mode=editprofile">Settings</a>


           
              <a href="/login?logout=1&sid=7b6fd2d326b3de98a87a925e10b82c2a&key=05cc45">Thoát</a>
           

 <!-- END switch_user_logged_in -->

     
            </li>
           
        </ul>
     
  </div>
  <div class="ad_global_header">

     
     
  </div>
  <hr />
</div>
  <div id="navbar" class="navbar">

  <ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer">
     
     
        <li class="selected"><a class="navtab" href="/forum.htm">Diễn đàn</a>
            <ul class="floatcontainer">
              <li><a href="misc.php?do=dosendnewlm" rel="nofollow">Gửi TĐYT</a></li>

             
                 
 
                <li><a
href="search.php?do=getdaily&contenttype=vBForum_Post">Bài gửi
hôm nay</a></li>
                 
             
             
             
             
              <li><a rel="help" href="faq.php" accesskey="5">FAQ</a></li>
             
              <li><a href="calendar.php">Lịch</a></li>
             

             
              <li class="popupmenu">
                  <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6">Trang cộng đồng</a>

                  <ul class="popupbody popuphover">
                   
                   
                   
                   
                   
                        <li><a href="/memberlist">Danh sách thành viên</a></li>
                   
                   
                  </ul>
              </li>
             
             
              <li class="popupmenu">
                  <a href="javascript://" class="popupctrl">Hoạt động diễn đàn</a>
                  <ul class="popupbody popuphover">
                    <li>

 
                      <a
href="forumdisplay.php?do=markread&markreadhash=guest"
onclick="return confirm('Are you sure you want to mark all forums as
being read? This cannot be undone.')">Đánh dấu là đã đọc</a>
                    </li>
                                                       
                  </ul>
              </li>
              <li class="popupmenu">
                  <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="3">Liên kết nhanh</a>

                  <ul class="popupbody popuphover">
                   
                   
                    <li><a href="groupcp.forum" rel="nofollow">
     
        Nhóm điều hành
     
  </a></li>
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  </ul>
              </li>
             
            </ul>

        </li>

     
      <li><a class="navtab" href="credits.php">Giao Dịch</a></li>
  <li><a class="navtab" href="blog.php">Blogs</a></li>
 
     
 
        <li><a class="navtab"
href="search.php?do=getdaily&contenttype=vBForum_Post"
accesskey="2">Xem bài viết mới nhất</a></li>
     
     
<li><a class="navtab" href="lovegarden.php">Vườn Tình Yêu</a></li>
 
  </ul>

 
  <div id="globalsearch" class="globalsearch">

      <form action="search.php?do=process" method="post" id="navbar_search" class="navbar_search">
       
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
        <input type="hidden" name="do" value="process" />
 
        <span class="textboxcontainer"><span><input
type="text" value="" name="query" class="textbox"
tabindex="99"/></span></span>
        <span
class="buttoncontainer"><span><input type="image"
class="searchbutton"
src="http://hpteen.com/diendan/images/buttons/search.png" name="submit"
onclick="document.getElementById('navbar_search').submit;"
tabindex="100"/></span></span>
      </form>
      <ul class="navbar_advanced_search">
        <li><a href="search.forum" accesskey="4">Tìm chi tiết</a></li>

      </ul>
  </div>
 
</div>
</div><!-- closing div for above_body -->

<div class="body_wrapper">
<div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
  <ul class="floatcontainer">
 
    <li class="navbithome"><a href="index.php"
accesskey="1"><img
src="http://i49.servimg.com/u/f49/15/29/28/58/navbit10.png" alt="Trang
chủ" /></a></li>

     
     
  <li class="navbit lastnavbit"><span>Diễn đàn</span></li>

 
  </ul>
  <hr />
</div>            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

           
<script type="text/javascript" src="http://code-forum.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>

The End
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

MrSky

avatar-dulieu : 57,11707|47,11462|50,11835|49,10988|64,12636|51,11465|48,12265|58,12189|66,11439
Gender : 1 . Nam
Sinh nhật : 29/11/1992
Age : 26
Posts : 123
Coins : 70137
Tuyệt


Đầu trang   
 
/t1601-topicBài gửiĐã gửi:  
 
Sponsored content

 
Icon 1Tiêu đề bài viết: Share skin itv
**************** Chia sẻ với bạn bè bài viết này ****************

Copy link bên dưới và gửi tới nick yahoo bạn bè của bạn!

Nhân Vật Của

Sponsored contentĐầu trang   
 

Trả lời nhanh


Similar topics
Quyền viết bài
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Quang cao tren VietVui


Skin rip By CoMiNam - Y!H:Cominam_2010
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog